شناسهٔ خبر: 44261 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

عضویت شركت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در سامانه مناقصات بين‎المللی/ تسهیل در انتشار فراخوان مناقصات در حوزه هوایی کشور

سر در ساختمان شرکت فرودگاه‌های کشور با عضویت شركت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در سامانه مناقصات بين‎المللی Tendersinfo، امکان انتشار فراخوان مناقصات شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در سطح بین‎المللی تسهیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، TendersInfo یکی از بزرگترین سامانههای خدمات مشاوره خرید و برگزاری مناقصات در جهان است که در تمامی حوزههای صنعت از جمله صنعت هوانوردی و فرودگاهی فعالیت میکند.

این عضویت با پیگیریهای دفتر برنامهریزی راهبردی و مدیریت عملكرد گروه همکاریهای بینالمللی انجام شده است و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با استفاده از این سامانه، ضمن امکان انتشار فراخوان پروژهها در سطح بینالمللی، امکان دسترسی به فرصتهای سرمایهگذاری و فروش خدمات مهندسی به سایر کشورها را به منظور ایجاد منابع درآمدی پایدار خواهد داشت.

بانک اطلاعاتی این سامانه پروژهها، قراردادهای چندگانه تجاری، صنایع تولیدی و خدماتی و غیره را در برمیگیرد.

از جمله امکانات این سامانه دسترسی به بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شرکت در مناقصات و همکاریهای بینالمللی، دسترسی به بیش از ۱۵ هزار فرصت جدید به صورت روزانه، دسترسی به بیش از ۲۵۰ میلیون اسناد آرشیوی، دسترسی به بیش از ۵۰ هزار منابع اطلاعاتی، و ارائه خدمات با پوشش بیش از ۱۵۰ کشور، ۱۵۰ شرکت بزرگ بینالمللی و بیش از ۱۷۰ آژانس تامین مالی در دنیا است./

نظر شما