شناسهٔ خبر: 44401 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

معاون بهره‌برداری و سير و حركت راه آهن منصوب شد

سعید محمدزاده مديرعامل راه آهن طی حكمی سيد مصطفی داودی را به عنوان معاون بهره برداری و سير و حركت راه آهن منصوب كرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سعيد محمدزاده طی اين حكم خواستار توسعه، رشد و حداكثر سازي بهره وری نيروهای انسانی زير مجموعه، برنامه ريزی و تلاش مستمر برای ارتقای ايمنی شبكه، نهادينه كردن رويكرد مشتری مداری در ارائه خدمات حمل و نقل ريلی، مديريت بازار حمل و نقل ريلی و جلب مشاركت ذينفعان، مديريت لجستيك و شبكه ريلی با سيستم ها و روشهای نوين و ارائه خدمات پايدار، توسعه حمل و نقل تركيبی در تعامل با ساير شقوق حمل و نقل و راه اندازي پايانه هاي لجستيكی شبكه، توسعه ترانزيت ريلي در تعامل با بازار جهاني و كريدورهاي بين المللی، ارتقای نظام مالی و اقتصادی و نظام تعرفه گذاری حمل و نقل ريلي مبتني بر بازار و استفاده از فن آوري اطلاعات و سيستم های هوشمند در برنامه ريزي و اطلاع رساني در شبكه از سوی معاون بهره برداري و سير و حركت راه آهن شد.
پيش از اين ابراهيم محمدی عهده دار اين سمت بود كه اكنون به سمت مشاور مديرعامل راه آهن منصوب شد.

نظر شما