شناسهٔ خبر: 44522 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معرفی کتاب؛

احیای طهران؛ تاملی در ارتقای کیفی بافت‌های‌تاریخی

پوستر کتاب احیای طهران؛ تاملی در ارتقای کیفی بافت های تاریخی به قلم سیدمحمد بهشتی در ۱۳۵ صفحه چاپ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب احیای طهران؛ تاملی در ارتقای کیفی بافت‌های تاریخی به قلم سیدمحمد بهشتی توسط دفتر پژوهش های فرهنگی در ۱۳۵ صفحه به قیمت ۱۶۰۰۰ تومان به چاپ رسید.

در این کتاب به سوال هایی از جمله؛ منظور از بافت تاریخی چیست؟، آیا بافت تاریخی یک پهنه از پهنه‌های شهری است که جمعیتی در آن ساکن و همچون بقیۀ پهنه‌ها در آن به کار و زندگی مشغول هستند؟ یا بافت تاریخی تفاوتی ماهوی با دیگر بخش‌های شهر دارد؟ کیفیت و مشخصات بافت تاریخی و تبیین مبانی ارتقای کیفی و دیدگاه‌های نظری که موجبات عملی شدن ارتقای کیفی را در حیات شهر فراهم می‌آورند، کدام‌ها هستند؟، پاسخ داده می‌شود.

کتاب حاضر در پنج فصل به بافت تاریخی و مسائل آن؛ کیفیت و بحران چند لایۀ آن؛ مدنیت و بحران مدنیت؛ چیستی بافت تاریخی تهران، کجایی تهران، و کیستی اهل تهران؛ و مبانی ارتقای کیفیت بافت تاریخی تهران می‌پردازد.

 

نظر شما