شناسهٔ خبر: 44670 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت قرائت شد:

بیانیه شورای داوران مسابقه كتاب اثرگذار بر جریان فكری بازآفرینی شهری

پوستر بیانیه شورای داوران مسابقه "كتاب اثرگذار بر جریان فكری بازآفرینی شهری" در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت در تجربه‌های بازآفرينی شهری در چارچوب انديشه ايران‌شهری قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه وشهرسازی بیانیه شورای داوران مسابقه "كتاب اثرگذار بر جریان فكری بازآفرینی شهری" در دومين دوره رويداد ملی جستار كيفيت در تجربه‌های بازآفرينی شهری در چارچوب انديشه ايران‌شهری قرائت شد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

اندیشیدن سنتی دیرپا در تمدن ایران‌شهری است، مقوله‌ای كه شهرهای كنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستند. بی‌شك با بهره‌گیری از اجتماع متفكران شهری در حزوه‌های گوناگون و ایجاد خط فكری اثرگذار بر فعالیت‌های برنامه‌ریزانه و طراحانه در شهر، می‌توان به نقش آفرینی نظر در عمل امید بست.

شورای داوران نخستین مسابقه "كتاب اثرگذار بر جریان فكری بازآفرینی شهری"، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه در دو بخش تالیف و ترجمه، اعلام می‌دارند كه به دلیل غلبه توجه به موضوعات مربوط به نظریه‌های شهری بر بحث مرتبط با راهكارها و رویه‌های كاربردی، تصمیم برآن شد كه انتخاب كتاب اثرگذار در هر دو بخش تالیف و ترجمه، با تاكید بر دو حوزه اندیشه‌پردازی و فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گیرد. شورای داوران ضمن قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند اهالی حوزه مدنظر، بیان می‌دارند كه كاستی‌های قابل تاملی در حوزه تالیف كتاب‌هایی كه اندیشه نوینی را برای مواجهه با شهر و چالش‌های آن طرح كنند، وجود دارد كه برونداد آن در مقاطع زمانی مختلف به طرق متنوع در شهر نمود پیدا كرده است. حجم انوبده تولید كتاب‌های ناكارآمد در حل مسائل مبتلا به شهرها و كم‌توجهی صاحب‌نظرانبه تالیف و ترجمه اسناد مكتوب اثرگذار به فعالیت‌های مدیران، برنامه‌ریزان و طراحان شهری، مصداق این مصرع از نظامی گنجوی است كه می‌گوید: "آن خشت بود كه پر توان زد..."

برهمین اساس توجه به نظرپردازی، نگرش ایرانی به نظریه‌های بین‌المللی، نقد ریشه شناسانه تجربه‌های موفق و ناموفق كشور، اهمیت دارد و شایسته است نهادهای مسئول در كشور به دامن زدن به گفتگویی انتقادی درباره شهر و تقویت كرسی‌های نظریه‌پردازی درباره شهر اهتمام ورزند تا افراد به تقویت بخش تحلیل‌گر به جای بخش گزارشگر ذهن خویش تشویق شوند. در كنار فعالیت در این بخش، توجه به مستند كردن و تشریح فرآیند تجربه‌های عملی هم در حوزه نظریه‌پردازی و هم در حوزه اقدامات اجرایی، ضرورتی انكارپذیر است كه می‌بایست با حمایت سازمان‌های مربوطه آغاز شود. شورای داوران علاوه بر این موضوع، بر اهمیت ترغیب مردم غیرمتخصص به مطالعه درباره شهر و آداب زندگی شهری كه از مسیر انتشار كتب ترویجی با ادبیاتی عامه‌پسند محقق شده و می‌تواند تاثیر بسزایی در اعتلای فرهنگ شهروندی و تحقق اهدافی چون حساسیت و مسئولیت‌پذیری شهروندان داشته باشد، تاكید می‌ورزند.

بنابر آرای شورای داوران، معیارهای ارزیابی كتاب برگزیده با شایسته تقدیر در هر دو حوزه تالیف و ترجمه، عبارتند از:

۱-اثرگذاری مطلوب بر فعالیت‌های دانشگاهی و حرفه‌ای در زمینه بازآفرینی شهری.

۲-تازگی، نوآوری و منحصر به فرد بودن در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه كتاب

۳-رعایت استانداردها در ساخت، فصل‌بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان

۴-رعایت استانداردها در ذكر منابع و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی

۵-بهره‌مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی

۶-ارزشمندی علمی و محتوایی كتاب

۷-استحكام و زیبایی زبان

۸-التزام به ارزش‌های فرهنگی، دینی و انسانی

۹-برخورداری از قدرت اقناع و تاثیرگذاری عمیق بر مخاطب

۱۰-انطباق كتاب با نیاز جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای

۱۱-رعایت استانداردهای تالیف، تصحیح و ترجمه

۱۲-پاكیزگی و آراستگی كتاب از حیث حروف‌چینی، صفحه‌بندی و چاپ.

متذکر می‌شود علاوه بر معیارهای برشمرده که هریک در قالب چند سوال مشخص در فرم ارزیابی کتاب¬ها مطرح و مورد بررسی واقع شدند، تمرکز نویسنده یا مترجم بر موضوع و پرهیز از اغتشاش در بیان مطالب در کنار کل‌نگر بودن رویکرد نویسنده یا مترجم به بازآفرینی شهری از معیارهای کلیدی در انتخاب کتاب‌ها بوده است که به‌غم انتشارات بسیار، آثار معدودی از چنین شایستگی برخوردار بودند.
امید است در دوره بعدی مسابقه "کتاب اثرگذار برجریان فکری بازآفرینی شهری" شاهد آثار راهگشای بیشتری برگرفته از اندیشه و تمدن ایرانشهری باشیم.

شورای داوران:
سید محسن حبیبی
مظفر صرافی
سعید معیدفر
 بیست و پنجم مهرماه ۱۳۹۶

نظر شما