شناسهٔ خبر: 44713 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

امروز انجام شد؛

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پایانه مسافری دریایی شهید حقانی در جنوب کشور

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پایانه مسافری دریایی شهید حقانی محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه معاونان خود در حوزه های اموردریایی، مهندسی و توسعه امور زیربنایی و امور بندری از پایانه مسافری دریایی شهید حقانی بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز ۲۶ مهرماه محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه اعضای هیات عامل سازمان متشکل از هادی حق شناس معاون اموردریایی، محمدرضا اله یار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و محمدعلی حسن زاده محمدی معاون امور بندری و مناطق ویژه از پایانه مسافری دریایی شهیدحقانی بندرعباس؛ بزرگ ترین بندر مسافری ایران بازدید کرد.

بندر شهید رجایی واقع در استان هرمزگان بزرگ‌ترین بندر عملیاتی کشور است که به طور میانگین ۶۰ درصد از کل ترانزیت کالا، صادرات و واردات بنادر کشور در این بندر انجام می‌شود. این بندر با وسعت حدود ۲۵۰۰ هکتار بزرگ ترین بندر استان هرمزگان و دومین بندر ایران است.

در بندر شهید رجایی مهمترین بندر تجاری کشور، ۵۶ کیلومتر خطوط ریلی داخلی وجود دارد که به خطوط ریلی سراسری کشور متصل است. درجریان سفر فوق، جلسه کارگروه بنادر و همچنین راه آهن ایران نیز به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی افزایش سهم ریل از ترافیک کالای بندر، تشکیل شد.

نظر شما