شناسهٔ خبر: 45209 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معرفی کتاب؛

ویژه‌نامه جنسیت و شهروندی هفت‌شهر

کتاب ویژه‌نامه جنسیت و شهروندی هفت‌شهر به همت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تمرکز بر توسعه و حقوق شهروندی زنان در ۶ فصل منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ویژه‌نامه جنسیت و شهروندی هفت‌شهر به همت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و به وسیله نشریه معماری و شهرسازی هفت‌شهر طی بهار و تابستان ۹۶ گردآوری و به انتشار رسید.

این ویژه‌نامه در ۶ فصل ملاحظات نظری، پژوهش و تحلیل، گزارش و مصاحبه، کنشگران حقوق شهروندی، مرور کتاب و روایت تهیه و به مسائلی از قبیل شهروندی و جنسیت از منظر توسعه در ایران، توسعه و حقوق شهروندی زنان، در جستجوی شهروندی فراگیر، خوانش جنسیتی شهروندی، شهروندی و فضاهای طرد جنسیتی، زنان و تحول معنایی شهروندی، شهروندی فرهنگی و تفاوت‌های جنسیتی، شهروندی جنسیتی و تعارض‌های نهادی، آگاهی زنان از حقوق مدنی، ظرفیت‌های زنان در توسعه محلی مناطق فقیرنشین و کاهش نابرابری جنسیتی، حق شهروندی زنان کارگر،گسترش شهروندی زنان و نظام آموزش عالی، شهرهای مردانه و کنشگری زنانه، امنیت زنان و قلمروگرایی در محله‌ای سنتی، حق شهروندی زنان و انتخاب وسیله تردد و دسترسی به شهر و حقوق شهروندی پرداخته است.

عباس آخوندی و وزیر راه و شهرسازی با انتشار مقاله‌ای در این ویژه‌نامه تحت عنوان شهروندی و جنسیت از منظر توسعه در ایران معاصر آورده است: رویکردهای مبتنی بر دعوت به حضور زنان در توسعه و توجه به مشکلات آنان منفک از مردان در سال‌های پیش از ۱۹۸۰ عدم تحقق کلی نظرات توسعه‌ای در جهت بهبود شرایط کشورهای جهان سوم و نیز موقعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان را در پی داشت.

در نتیجه تغییر رویکردها به سوی توازن، تعالی انسان و کاهش نابرابری در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس در ادبیات توسعه جوامع، مفهوم جنسیت جانشین مفهوم زن شد. در این راستا موضوع زنان در نفهوم تعادل و برابری جنسیتی از سال ۲۰۰۰ به یکی از محورهای اصلی و جدی در اهداف توسعه تبدیل شد. 

اکنون برابری جنسیتی یکی از اهداف هفده گانه سازمان ملل برای ارزیابی فعالیت‌های بشر به طور عام و دولت‌ها به طور اخص در خصوص توسعه پایدار است. از این رو توجه به موضوع جنسیت و میزان برخوردهای زنان در مقایسه با مردان یکی از ملاک‌های ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع به شمار می‌رود و باید در تمام سیاست‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد./

برچسب‌ها:

نظر شما