شناسهٔ خبر: 4566 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

تا زمان تجديد نظر و اصلاح طرح تفصيلی؛

طرح نوسازی و بازسازی بافت حرم امام رضا (ع) ملاك عمل است

حرم امام رضا (ع) شوراي عالي شهرسازي و معماري مقرر كرد: تا زمان تجديد نظر و اصلاح طرح تفصيلي ملاك عمل محدوده بر اساس ضوابط و مقررات تدوين شده در طرح جامع مشهد، موضوع طرح نوسازي و بازسازي بافت اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) ملاك عمل مي‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 20/11/93، و  پيرو مصوبه مورخ 8/10/93 در خصوص بافت پيرامون حرم مطهر و بافت تاريخي شهر مشهد، ضمن تأكيد بر رويكردهاي ابلاغي مصوبه مورخ 8/10/93 مبني بر حفظ شأن و جايگاه حرم مطهر رضوي در سيماي شهري، حمايت و ارتقاء كاركرد سكونتي بافت پيرامون حرم، توجه به هماهنگي ساخت‌وسازها با دانه‌بندي اصيل بافت تاريخي پيرامون حرم و ضوابط و مقررات ميراث فرهنگي و تأكيد بر كليات صورتجلسه مورخ 20/8/93 كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش (تصوير پيوست) مقرر كرد:

1-  تا زمان تجديد نظر و اصلاح طرح تفصيلي ملاك عمل محدوده بر اساس ضوابط و مقررات تدوين شده در طرح جامع مشهد، ابلاغ مصوبه شماره 02/100/277 مورخ 17/1/87 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، موضوع طرح نوسازي و بازسازي بافت اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) ملاك عمل مي‌باشد. رعايت مفاد تبصره دو بند 4 مصوبه 8/10/93 شوراي عالي شهرسازي و معماري، در خصوص طرح جامع مشهد، ‌الزامي است.

2- به جهت راهبري و هماهنگي لازم مراجع ذيربط در حوزه مركزي و در جهت عملياتي نمودن سند حوزه مركزي (مذكور در بند يك مصوبه مورخ 8/10/93 شورايعالي شهرسازي و معماري) و تغيير مشاور، بر تشكيل شوراي راهبري تأكيد مي‌گردد.

3- مصوبه جلسه مورخ 6/5/87 مبني بر امكان جابه‌جايي آثار ثبتي شهر مشهد لغو مي‌گردد(تصوير پيوست). حفاظت از كليه آثار اعم از ثبتي و با ارزش و واجد هويت فرهنگي- تاريخي، در مكان اصلي و با رعايت اصالت اثر بايد انجام گيرد.

4- سند توسعه و عمران حوزه مركزي (موضوع بند يك مصوبه مورخ 8/10/93 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري) ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ مصوبه حاضر تهيه و پس از بررسي در كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش، توسط دبير شوراي‌عالي ابلاغ خواهد شد.

اصلاح مجدد اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري

پيرو نامه شماره  300/ 54232 مورخ 15/10/93  موضوع اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نامه شماره  300/58067 مورخ 5/11/93 موضوع اصلاح اعلام مصوبه ياد شده  ، بدين وسيله اصلاحات تکمیلی پيشنهادي اعضاء محترم شوراي عالي نسبت به متن مصوبه جلسه مورخ 8/10/93 که در جلسه مورخ 20/11/93 شورا مطرح و به تصویب رسیده را به شرح زیر اعلام مي كند:

در سطر پنجم بند 1، عبارت "به شرح بند 2 این مصوبه" به عبارت "به شرح بند 5 صورتجلسه مورخ 20/8/93 کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت¬های واجد ارزش" با لحاظ اصلاحات زیر تغییر یابد.

    بند الف- ضوابط طراحی مقاطع عرضی بازگشایی و تعریض معابر در بافت موجود با رویکرد اولویت حمل و نقل عمومی و حرکت    پیاده، توجه به ویژگی های خاص محدوده (حضور انبوه زائران و قرار گیری در بافت تاریخی شهر) و تسهیل حرکت و دسترسی معلولین جسمی و حرکتی تدوین شود.

بند د- حذف شود.

نظر شما