شناسهٔ خبر: 46024 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر شهرسازی و معماری قزوین اعلام کرد:

عدم پذیرش پرونده دامداری در دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی/تعیین ظرفیت استان در بخش دامداری بر اساس ملاحظات آمایش و مدیریت پسماند و انرژی

محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی: مقررگردید تا زمان ارایه مطالعات و نقشه راهبردی در زمینه دامپروری با توجه به سیاست های طرح آمایش و راهبردهای مدیریت پسماند و انرژی، پرونده های دامداری در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورد پذیرش قرار نگیرند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین،محسن اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: در ادامه مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی که بر لزوم رعایت مسائل زیست محیطی و گازهای گلخانه ای و استفاده از پتانسیل دامداری ها در جهت تولید انرژی تأکید شده بود، در دهمین جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان بر تعیین ظرفیت استان در بخش دامداری بر اساس ملاحظات آمایش و مدیریت پسماند و انرژی تأکید شد.

اسماعیلی بیان کرد: با توجه به لزوم ارائه سیاستگذاری و رویکرد در توسعه دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور تعیین نقشه راه و طرح جامع، طبق مصوبه کارگروه مقرر گردیدظرف مهلت مقرر، مطالعات و نقشه راهبردی جهاد کشاورزی در زمینه دامپروی با درنظرگیری سیاست های طرح آمایش و راهبردهای مدیریت پسماند و انرژی تهیه شود.

وی اضافه کرد: همچنین در تهیه این نقشه‌ها نظرات ۲ دستگاه متولی آن (سازمان برنامه و بودجه و اداره کل حفاظت محیط زیست)، نیز در این خصوص گرفته شده و به جلسه کارگروه ارائه گردد و تا زمان تعیین تکلیف آن در جلسات، دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی هیچگونه پذیرش درخواست در زمینه ذکر شده نخواهد داشت./

نظر شما