شناسهٔ خبر: 4680 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

رفع مشکلات بهداشتي در مناطق حاشيه‌اي مشهد

سيد حسن قاضي زاده هاشمي سيد حسن قاضي زاده هاشمي- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: با وجود تغييرات جمعيتي و گسترش شهر، مهاجرت پذيري و توسعه حاشيه نشيني، زير ساخت‌هاي بهداشتي و درماني شهر مشهد همانند ۳۵ سال گذشته است. با توجه به سرانه جمعيت مشهد، در حال حاضر بيش از ۲ هزار تخت بيمارستاني جديد در اين شهر مورد نياز است.

در مشهد نيز همانند کل کشور با مشکل فرسودگي زيرساخت هاي بهداشتي و درماني مواجه هستيم و رفع مشکلات اين حوزه در اين شهر مقدس تنها با همکاري تمام سازمانها از جمله شهرداري و شوراي شهر و در مشهد به طور ويژه با مساعدت آستان قدس رضوي قابل حل است. بر اساس نتايج سرشماري بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در حاشيه شهر مشهد ساکن هستند که رفع مشکلات بهداشتي درماني و توسعه خدمات، مهمترين اقدامي است که بايد در اين مناطق اجرايي شود .

 در سال جاري با توجه به اجراي برنامه طرح تحول نظام سلامت هيچ طرح توسعهاي در حوزه بهداشت و درمان به جهت مشکلات اقتصادي و کمبودهاي اعتباري و محدوديتهاي منابع دولت، نه تنها در مشهد بلکه در کل کشور قابل اجرا نيست. دو بيمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) در يکي از مناطق پر تراکم مشهد در فاصله بسيار کمي هم از يکديگر قرار دارند اما با توجه به قدمت بيش از ۴۵ سال بيمارستان قائم (عج) و تمرکز بيشتر خدمات بهداشتي درماني در اين منطقه لزومي به ادامه ارائه خدمت به اين شکل نيست و مي توان اين مرکز را جا به جا کرد.

در کنار جا به جايي اين بيمارستان مي توان علاوه بر ايجاد تخت هاي بيمارستاني جديد خدمات بهداشتي و درماني را به شکل گسترده تري ارائه داد؛ با دل و جان آماده حمايت از طرح هاي اجرايي مشهد در حوزه سلامت هستيم.

نظر شما