شناسهٔ خبر: 47017 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد:

انجام بيش از ۵۸۰۰ پرواز در فرودگاه مهرآباد/ پروازهای ۱۶ ايرلاين ۴۰ درصد تاخیر داشت

فرودگاه اصفهان سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در آبان ماه سال جاری ۱۶ شرکت هوایی در مجموع ۵هزار و ۸۲۳ پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد در مسیرهای داخلی انجام دادند که بیش از ۴۰ درصد آن با تاخیر همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از ایرنا؛ از ۵ هزار و ۸۲۳ پرواز در فرودگاه مهرآباد در آبان ماه سال جاری، ۲ هزار و ۳۵۶ پرواز با تاخیر و ۳ هزار و ۴۶۶ پرواز به موقع انجام شده است.

بررسی آمارهای مربوط به تاخیر پروازهای ۱۶ شرکت هوایی از مهرآباد تهران نشان می‌دهد در این ماه ۵۱ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی کاسپین زاگرس، ۵۰ درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان و ۴۹ درصد هواپیمایی آتا با تاخیر انجام شده است.

در این ماه ۴۷ درصد پروازهای هوایی شرکت کیش ایر، ۴۶ درصد پروازهای هوایی شرکت نفت ایر، ۴۴ درصد پروازهای ایران ایر و ۴۲ درصد شرکت تابان از مهرآباد با تاخیر بوده است.

آبان ماه، شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۵۷ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۴۷۴ پرواز آن به موقع و ۴۸۳ پرواز با تاخیر صورت گرفته است.

همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۶۶۹ مورد بود که ۵۰۹ پرواز آن به موقع و ۱۶۰ پرواز آن با تاخیر از مهرآباد انجام شده است.

در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد ۵۴۴ پرواز را از مهرآباد انجام دهد که ۲۷۹ مورد آن به موقع و ۲۶۵ مورد آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه ۶۶۱ پرواز انجام داد که ۳۷۱ پرواز آن به موقع و ۲۹۰ مورد آن با تاخیر همراه بوده است.

 در آبان ماه امسال شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع ۵۱۱ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۸۳ مورد آن به موقع و ۲۲۸ مورد آن با تاخیر بوده ضمن اینکه شرکت هوایی کاسپین در این ماه ۴۳۱ پرواز از مهرآباد داشته که ۲۱۰ مورد آن به موقع و ۲۲۱ پرواز آن با تاخیر انجام شده است.

شرکت هوایی کیش ایر در این ماه در مجموع ۴۱۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۱۶ مورد آن به موقع و ۱۹۴ مورد آن با تاخیر بوده است. در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۴۵۷ پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که ۳۳۹ مورد آن به موقع و ۱۱۸ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند.

هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۳۰۵ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۷۸ مورد آن به موقع و ۱۲۷ پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه ۲۶۹ پرواز انجام داد که ۱۹۵ مورد آن به موقع و ۷۴ مورد آن با تاخیر بوده است.

در آبان ماه امسال شرکت هوایی نفت ۱۶۶ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۸۹ مورد آن به موقع و ۷۷ پرواز آن با تاخیر بوده و شرکت هوایی معراج نیز در این ماه از مهرآباد ۷۲ پرواز انجام داد که ۶۷ مورد آن به موقع و ۵ پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است.

در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، در مجموع ۱۸۰ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۲۳مورد آن به موقع و ۵۷ پرواز آن با تاخیر انجام شده است.

در این ماه شرکت هواپیمایی اترک در مجموع ۷۴ پرواز از مهرآباد داشت که ۵۰ مورد آن به موقع و ۲۴ مورد آن با تاخیر انجام شد؛ از مجموع ۷۷ پرواز شرکت هوایی ساها، ۵۹ پرواز به موقع و ۱۴ پرواز با تاخیر انجام شد.

در این ماه شرکت هوایی پویا در مجموع توانست ۳۹ پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام دهد که ۲۴ پرواز آن به موقع انجام شده و در ۱۵ مورد دیگر با تاخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرده است.

نظر شما