شناسهٔ خبر: 47560 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بهمن مرادنیا مطرح کرد:

تاکید بر ساماندهی نایسر سنندج/ باید خدمات شهری و ایجاد زیر ساخت ها گسترش یابد

بهمن مرادنیا استاندار کردستان بر ضرورت ایجاد ساز و کارهای لازم و اقدام عملی برای بهبود زندگی ساکنان ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج و ساماندهی خدمات تاکید کرد .

بە گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی کردستان، بهمن مرادنیا امروز در جلسە بررسی طرح‌های عمرانی شهر سنندج که با محوریت ساماندهی منطقە نایسر و بازدید از ناحیە منفصلە شهری نایسر برگزار شد، اظهار کرد: این ناحیە منفصل سنندج بیش از ۷۵ هزار نفر جمعیت دارد کە نیازمند ساماندهی، خدمات رسانی و تغییر فضاست .

وی نایسر سنندج را محروم از هرگونە فضای آموزشی، فرهنگی و درمانی مناسب دانست و اضافە کرد: ایجاد امکانات آموزشی و درمانی دو نیاز اساسی و حیاتی برای ساکنان این ناحیە است کە باید فضاهای مناسب با این مسائل شناسایی و برای احداث آنها اقدام شود .

مرادنیا با بیان اینکە ساماندهی این ناحیە نیازمند همکاری و تعامل جدی دستگاەهای خدمات رسان و شهرداری است، اظهار داشت: من شخصا در خصوص ساماندهی نایسر و خدمات رسانی مناسب بە شهروندان احساس مسئولیت می کنم و امیدوارم طی دو سە سال آیندە مشکلات نایسر بە حداقل ممکن برسد .

مرادنیا ضمن ابراز تاسف نسبت بە اینکە در این ناحیە ساخت و سازهای غیرمجاز به سرعت گسترش یافتە است، افزود: از این بە بعد با هرگونە ساخت و ساز غیرمجاز و خارج از ضوابط به شدت جلوگیری خواهد شد و حتما با متخلفان برابر قوانین برخورد می شود .

وی عنوان کرد: انتظار ما این است کە مردم جهت کمک رفاە حال خود کاملا از ساخت و ساز غیر مجاز دست بردارند و اگر تمایل بە احداث بنایی است از مجاری قانونی اقدام کنند تا در آیندە نزدیک ساماندهی این منطقە بە نتیجە برسد .

استاندار کردستان با بیان اینکە در شان کردستان نیست کە منطقەای با این همە جمعیت از کمترین امکانات برخورار باشد، اظهار کرد: از بدو ورود بە این استان یکی از دغدغەهایم ساماندهی مناطق حاشیەای از جملە نایسر بود و من مطمئنم با همکاری دستگاەهای اجرایی و خدمات رسان اتفاقات خوشایندی در ساماندهی این ناحیە خواهد افتاد .

وی با اشارە بە اینکە خدمات شهری و ایجاد زیر ساخت ها در این ناحیە باید گسترش پیدا کند، گفت: سە میلیارد و ٨۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی و آسفالت معابر اصلی نایسر در نظر گرفتە شدە است و به صورت جداگانە دیگر نواحی حاشیەای سنندج و استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در راستای ساماندهی آنان اقدام خواهد شد./

نظر شما