شناسهٔ خبر: 4767 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بیشترین ترک تحصیلی در سکونتگاه‌های غیررسمی

عبدالکريم جوادي عبدالکريم جوادي*: رتبه نخست حاشيه‌نشيني در کشور به شهر مشهد اختصاص دارد و بيش از يک ميليون نفر از جمعيت اين شهر در حاشيه شهر و سکونتگاه‌هاي غيررسمي آن زندگي مي‌کنند.

عمده ساکنان اين سکونتگاه‌ها به مهاجران روستايي استان، اتباع ديگر کشورها، مهاجران سني از سيستان و بلوچستان و دانشجويان کم بضاعت قابل تقسيمند.

گستردگي حاشيهنشيني در اطراف مشهد به دليل گستردگي مناطق چهاردهگانه شهرداري و پيچيدگي رسيدگي به امورات شهرداري است. شوراي شهر مشهد براي تبليغ فرهنگ تشيع اقدامات متعددي را در دستور کار خود دارد. در واقع براي جلوگيري از استفادههاي نادرست از ابزارهاي موجود که به زيان خانوادهها و شهر ميانجامد، بايد فرهنگسازي کرد.

شهردار مشهد تا مدتي پيش خدمات شهري را تا اطراف و حاشيه شهر ارايه ميداد که اين خدمات خود باعث توسعه سکونتگاههاي غيررسمي مشهد ميشد. اکنون شوراي شهر مشهد کمربند سبزي را مشخص کرده است تا حاشيهنشيني در اطراف شهر مشهد توسعه نيابد و اگر سکونتگاههايي در خارج از اين حوزه ساخته شود خدماتي به آنها ارايه نشود.

اولويتهاي کوتاه مدت اين شورا احداث يکصد مسجد و حدود 50 فرهنگسرا بود. اکنون بخشي از اين برنامهها محقق شده است و تعدادي از فرهنگسراها در مکانهاي از قبل ساخته شده، برپاشد يا به امکانات بيشتري مجهز شدند. اين فرهنگسراها محل تشکلها و فعاليتهاي فرهنگي جوانان مشهد است.

ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي کشور به دليل مشکلات مالي بيشترين آمار ترک تحصيل را دارند بنابراين در شوراي شهر مشهد طرح ايجاد پايگاههايي مانند احداث دانشگاه آزاد اسلامي و مدارس علميه در حاشيهشهر تدوين شد تا گسترش اين پايگاههاي علمي در ترويج فرهنگ بومي ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشينها موثر باشد.

* رئيس کميسيون امور اقتصادي٬ سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي شوراي اسلامي شهر مشهد

نظرات مخاطبان 0 1

 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۹ ۱۲:۵۱محمد 0 0

  سلام،باورکنیدحسودیم میشه،ازاینکه دراستانهای دیگرمشکلات مردم درحاشیه نشینی وبافت فرسوده به مسئولین ارشدنظام ورسانه هامنعکس میشه،انوقت مادرشهرایلام بایدفقط مشکلات شهرهای دیگه وحتی ارایه خدمات جدید را برروی سایتها بخوانیم،درصورتیکه ماهم درایلام مشکلات زیادی در زمینه راه وشهرسازی داریم،استانیکه درحدصدمترآزادراه ندارد......
                

نظر شما