شناسهٔ خبر: 48260 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

انجام بیش از ۶ هزار پرواز در فرودگاه مهرآباد در یک ماه

فرودگاه مهرآباد با توجه انتشار لیست‌ آمار پروازهای داخلی انجام گرفته در فرودگاه مهرآباد در یک ماه آذر تعداد ۶۲۹۵ پرواز توسط ۱۵ شرکت هواپیماییدر این فرودگاه انجام گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از فارس در آذرماه امسال ۱۵ شرکت هواپیمایی در فرودگاه مهرآباد پرواز انجام دادند که بیشترین درصد تأخیرات پروازی مربوط به شرکت هواپیمایی آتا با انجام ۷۲ درصد پروازها با تأخیر، بود.

در ماه مذکور تعداد ۶۲۹۵ پرواز توسط این ۱۵ شرکت هواپیمایی انجام شد که ۳۵۹۹ پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی تابان آذرماه امسال ۴۰۰ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۱۷۰ پرواز به‌موقع و ۲۳۰ پرواز معادل ۵۸ درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت آسمان در ماه مذکور یک هزار و ۲۸ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۴۲۱ پرواز به موقع و ۶۰۷ پرواز معادل ۵۹ درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت ساها در آذر امسال ۱۴۶ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۸۴ پرواز به‌موقع و ۶۲ پرواز معادل ۴۲ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۷ پروازی که پویاایر آذرماه ۹۶ در مهرآباد انجام داد، ۶ پرواز به‌موقع و یک پرواز معادل ۱۴ درصد با تأخیر انجام شد.

ایران‌ایر آذرماه امسال ۷۵۹ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۴۹۳ پرواز معادل ۶۵ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۱۴۹ پروازی که شرکت هواپیمایی نفت آذر امسال در مهرآباد انجام داد، ۵۴ پرواز به‌موقع و ۹۵ پرواز معادل ۶۴ درصد با تأخیر انجام شد.

زاگرس آذر امسال ۶۳۱ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۹۰ پرواز به‌ موقع و ۳۴۱ پرواز معادل ۵۴ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۷۵ پروازی که شرکت معراج آذر امسال در مهرآباد انجام داد، ۳۷ پرواز به‌موقع و ۳۸ پرواز معادل ۵۱ درصد با تأخیر انجام شد.

کاسپین آذر امسال ۴۷۰ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۲۴۹ پرواز معادل ۵۳ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۶۸۱ پروازی که ماهان در ماه مذکور در مهرآباد انجام داد، ۳۰۰ پرواز معادل ۴۴ درصد با تأخیر انجام شد.

۱۴۴ پرواز معادل ۴۸ درصد از ۲۹۹ پرواز آذرماه ایرتور در مهرآباد با تأخیر انجام شد.

شرکت سپهران ۱۵۱ پرواز آذر امسال در مهرآباد انجام داد که ۹۶ پرواز معادل ۵۳ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۴۲۳ پرواز کیش‌ایر در آذر امسال در مهرآباد ۲۴۸ پرواز معادل ۵۹ درصد با تأخیر انجام شد.

آتاایر آذر امسال ۶۲۶ پرواز در مهرآباد انجام داد که ۴۴۸ پرواز آن معادل ۷۲ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۴۲۰ پروازی که قشم‌ایر آذر امسال در مهرآباد انجام داد، ۲۴۸ پرواز معادل ۵۹ درصد با تأخیر انجام شد.

بنا به این گزارش آمار مذکور شامل همه عوامل منشأ تأخیر نظیر تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و غیره است./

نظر شما