شناسهٔ خبر: 48414 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد:

جزئیات پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر یاسوج

محمدمهدی سهیلی مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ در سالن جلسات استانداری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد، محمدمهدی سهیلی گفت: پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر یاسوج با ۲۱ دستورکار ذیل مربوط به جلسه کمیسیون ماده ۵ استان در سالن کنفرانس امور عمرانی استانداری به ریاست ایشان و با شرکت اعضاء تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، سهیلی به بیان کلیات جلسه پرداخت و سپس به کمک کارشناسان مدیریت شهرسازی به تشریح هر کدام از موضوعات پرداخت. اعضاء جلسه نقطه نظرات کارشناسی خود را بر روی هر مورد بیان و سپس تصمیمات ذیل اخذ شد:

۱- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی تجاری به اداری واقع در بلوار امام خمینی مطرح و با تغییر کاربری به اداری با رعایت ضوابط و سطح اشغال تعریف شده طبق طرح تفصیلی موافقت شد.

۲- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از تجاری مسکونی به درمانی تجاری واقع در اکبرآباد مطرح و با کاربری درمانی و تجاری مرتبط با رعایت ضوابط کامل طرح تفصیلی موافقت شد.

۳- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از باغ گردشگری به مسکونی واقع در بلوار ابوذر بین فرعی شش و هفت مطرح و مخالفت شد.

۴- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تأیید حدنصاب تفکیک یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۷ و ۱۲۴ مترمربع واقع در اراضی دولت‌آباد مطرح و موافقت شد.

۵- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از تأسیسات و تجهیزات شهری به مسکونی واقع در اراضی نجف‌آباد مطرح و با تغییر کاربری موافقت و مقرر شد طرح تفکیک مطابق ضوابط توسط مالک تهیه و به جلسه بعدی کمیسیون ارائه گردد.

۶- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از باغ گردشگری به هتل‌آپارتمان واقع در جاده آبشار مطرح و با کلیات احداث هتل‌آپارتمان موافقت و مقرر شد طراحی با سطح اشغال تا ۲۵ درصد و منطبق با محیط اطراف به جلسه بعدی مطرح گردد.

۷- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از باغ گردشگری به مسکونی و تقلیل عرض خیابان از ۱۶ متر به ۱۲ متر واقع در انتهای ابوذر شش مطرح و مقرر شد مورد بازدید میدانی اعضاء کمیسیون قرار گیرد.

۸- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از درمانی به مسکونی واقع در اراضی نجف‌آباد مطرح و با تغییر کاربری به مسکونی موافقت و مقرر شد طرح تفکیک برای جلسه بعدی توسط مالک تهیه و به جلسه آتی کمیسیون ارائه گردد.

۹- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری فضای سبز و تأیید طرح تفکیک واقع در زیرتل جنب گلزار شهدا مطرح و مقرر شد توسط اعضاء کمیسیون ماده ۵ مورد بازدید میدانی قرار گیرد.

۱۰- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی واقع در اکبرآباد خیابان امام حسین مطرح و مقرر شد توسط اعضاء کمیسیون ۵ ماده مورد بازدید میدانی قرار گیرد.

۱۱- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از درمانی، آموزشی به مسکونی واقع در اکبرآباد مطرح و با کلیات تغییر کاربری به مسکونی موافقت و مقرر شد طرح تفکیک توسط مالک برای هر دو قطعه تهیه و میزان ۴۳ درصد به‌عنوان سرانه عمومی در طرح لحاظ و به جلسه بعدی ارائه گردد.

۱۲- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از باغ با قابلیت گردشگری به مسکونی مطرح و مقرر شد توسط اعضاء کمیسیون ماده ۵ مورد بازدید میدانی قرار گیرد.

۱۳- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر حذف انتهای خیابان ۱۴ متری واقع در اراضی شرف‌آباد که همجوار با دو خیابان ۱۰ متری است مطرح و مخالفت شد.

۱۴- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر حذف کوچه ۴ متری منشعب از بلوار عدل مطرح و مخالفت شد.

۱۵- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به مجتمع تفریحی گردشگری مطرح و با پیشنهاد ارائه شده توسط مالک مبنی بر احداث مجتمع تفریحی و گردشگری با رعایت تا ۲۵ درصد سطح اشغال و بقیه فضاها سبز و خدماتی باشد و پارکینگ و حق حقوق قانونی شهرداری و رعایت ضوابط و قوانین موافقت شد.

۱۶- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از آموزش عالی به مسکونی و تأیید طرح تفکیک مورد درخواست جهانبخش احمدی واقع در اراضی زیرتل مطرح و مقرر شد با بررسی بیشتر و بازدید میدانی در جلسات بعدی مطرح گردد.

۱۷- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از باغ گردشگری به مسکونی تجاری مطرح و با احداث هتل‌آپارتمان موافقت شد.

۱۸- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تقلیل عرض معبر واقع در ابوذر ۷ مطرح و با تقلیل عرض از ۱۲ متر به ۸ متر موافقت شد.

۱۹- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از باغ مسکونی به مسکونی واقع در امامت ۲۳ مطرح و موافقت شد.

۲۰- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تثبیت وضع موجود خیابان با عرض‌های ۱۱.۷ تا ۱۳.۴ واقع در زیرتل بین فرعی پنج و شش مطرح و با تثبیت وضع موجود با رعایت حداقل عرض معبر ۱۲ متری موافقت شد.

۲۱- درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از فرهنگی به مسکونی واقع در شرف‌آباد کوی مخابرات مطرح و موافقت شد.

۲۲-درخواست شهرداری یاسوج مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری مسکونی واقع در حدفاصل جاده سی سخت و اصفهان مطرح و مخالفت شد.

نظر شما