شناسهٔ خبر: 48698 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

به دستور معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت:

سه انتصاب در شرکت راه‌آهن/ حوزه ناوگان باید دانش‌بنیان شود

سعید محمد زاده طی مراسمی در شرکت راه‌آهن بابك احمدی به عنوان معاون بهره برداری و سير و حركت راه‌آهن و رئيس كميته ترانزيت؛ مجتبی تفقدی به عنوان معاون ناوگان راه‌آهن و همچنين مصطفی داوودی به عنوان رئيس مركز هماهنگی امور مناطق و سرپرست اداره كل راه‌آهن يزد منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران؛ سعید محمد زاده مدیرعامل راه آهن در جلسه تودیع و معارفه معاون بهره برداری و سیر و حركت راه آهن و رئیس كمیته ترانزیت ؛ معاون ناوگان راه آهن و همچنین رئیس مركز هماهنگی امور مناطق با بیان اینكه حوزه ناوگان باید به سمتی برود كه دانش بنیان شود گفت: باید تلاش شود تا در پی حركت در این مسیر زمینه توسعه و ریشه دار شدن استانداردها و همچنین یكپارچه شدن كارها اقدام شود

مديرعامل راه آهن با تاكيد بر استفاده حداكثري از توانايي هاي موجود كشور و توجه به مساله اقتصاد مقاومتي گفت: استفاده از همه ابزارهاي براي توسعه حوزه ريلي مي تواند زمينه پايدار سازي اقتصاد كشور را مهيا كند.

وی افزود:در حوزه بهره برداری و سیر و حركت باید به سمتی برویم تا از حداكثر توان تمام نهادهای مالی كشور در جهت توسعه حمل‌و‌نقل راه‌آهن بهره گیری شود.

مدیرعامل راه آهن با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ساسیت های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تصریح كرد: در بند ۲۴ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اولویت بخشی حوزه ریلی و ایجاد مزیت رقابتی تاكید شده و دراین زمینه تا زمانی كه زمینه رقابتی شدن مهیا نشود نمی توان نسبت به حضور سرمایه گذار امیدوار بود.

محمد زاده خاطرنشان كرد: همچنین در بند ۲۵ این سیاست ها بر توسعه حمل ونقل باری تاكید شده است بنابراین به منظور تحقق این مهم نیز باید در جهت استفاده حداكثری از ظرفیت های كشور گام برداریم ضمن اینكه در كنار تمام این اقدامات باید افزایش ایمنی و ارتقا سطح كیفیت خدمات و همچنین توانمند شدن نیروی انسانی را مدنظر داشته باشیم.

به گفته محمد زاده هرچه نیروی انسانی توانمندتر شود ؛راه آهن می تواند سهم بزرگتر و بیشتری را از بازار كل كشور داشته باشد

مدیرعامل راه‌آهن همچنین به سیر صعودی جابه جایی بار در سالهای ۹۲ تا ۹۶ اشاره كرد و گفت: حركت دراین مسیر جز با توجه به مزیت رقابتی محقق نشده واین مهم از مسیر كاهش حق دسترسی و پوشش نقاط ضعف و متعادل شدن نرخ میان جاده و ریل به دست آمده است.

مدیرعامل راه آهن با تاكید بر اینكه افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار كشور باید مدنظر قرارگیرد تصریح كرد:در كنار ایجاد مزیت رقابتی و افزایش پاسخگویی بایداز ساختار وظیفه ای به سمت ساختار عملكردی حركت كنیم و در پی آن بتوانیم از سهم ۴۲ میلیون تنی كنونی به رقم بالاتری از سهم بازار ۴۰۰میلیون تنی بار در كشور برسیم.

وی دستیابی به این اهداف را قابل قبول برشمرد و گفت: این مهم نیازمند تدبیر همگانی است و در كنار همراهی و حمایت معنوی و مادی راه آهن هماهنگی شركت های بار و مسافر و یكپارچه سازی فعالیت ها را می طلبد.

مدیرعامل راه آهن جذابتر شدن حوزه ریلی را عامل مهمی در جلب اعتماد صاحبان سرمایه در حوزه ریلی برشمرد و گفت: امیدواریم در كنار پاسخگو بودن شاهد شفاف شدن تمام فعالیتهای حوزه ریلی باشیم و دركنار آن بتوانیم به سمتی حركت كنیم كه ریسك سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل ریلی كاهش یابد .
محمدزاده برنامه های كردن قطارهای باری را از دیگر موضوعات مدنظر مطرح كرد و گفت:این مساله می تواند زمینه كاهش ریسك صاحبان بار و كالا را به همراه داشته باشد و البته نیازمند تعامل دو جانبه است

به گفته مدیرعامل راه آهن استفاده حداكثری از توانایی های موجود كشور و توجه به مساله اقتصاد مقاومتی و همچنین استفاده از همه ابزارهای برای توسعه حوزه ریلی می تواند زمینه پایدار سازی اقتصاد كشور را مهیا كند.

مدیرعامل راه آهن برنامه ریزی برای استفاده از تمام ظرفیت وپتانسیل ناوگان موجود در كشور وهمچنین توسعه كمی وكیفی این ناوگان رامدنظر قرار داد و گفت: هر گونه اقدام دراین حوزه باید با توجه ویژه به حوزه دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی باشد .

وی نكته مهم و اصلی درحوزه ناوگان را توجه به مساله لجستیك از مبدا تا مقصد برشمرد و تصریح كرد: موضوع بارگیری و تخیله را نباید جدا از مدیریت راه آهن دید چراكه وجود چنین نگاهی موجب كاهش راندمان شدید حوزه ریلی خواهد شد

مدیرعامل راه‌آهن همچنین در خصوص شكل گیری مركز هماهنگی امورمناطق در اداره كل راه آهن یزد خاطرنشان كرد: امیدواریم این مركز در مسیر پاسخگویی راه آهن ؛افزایش سرعت و بهره وری حوزه ریلی نقش جدی ایفاكند و در مسیر هماهنگی ادارات مناطق و افزایش حداكثری از ظرفیت های راه آهن و یكپارچه سازی عملیات حمل ونقل از مبدا تا مقصد گام بردارد.

گفتنی است دراین مراسم بابك احمدی به عنوان معاون بهره برداری و سیر وحركت راه آهن و رئیس كمیته ترانزیت ؛مجتبی تفقدی به عنوان معاون ناوگان راه آهن و همچنین مصطفی داوودی به عنوان رئیس مركز هماهنگی امور مناطق و سرپرست اداره كل راه آهن یزد منصوب شدند  وهمچنین از زحمات حسین عاشوری عضو هیات مدیره راه‌آهن و رئیس سابق كمیته ترانزیت قدردانی به عمل آمد. 

نظر شما