شناسهٔ خبر: 48989 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حکم عشایری انجام شد:

۷ انتصاب در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

سر در ساختمان شرکت عمران و بهسازی شهری طی حکمی از سوی سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه، مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها، مدیر کل دفتر تجهیز منابع فنی و اقتصادی، سرپرستی  امور املاک، سر پرستی اداره کل منابع انسانی – پشتیبانی و رفاه و  سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، بر اساس احکام صادر شده از سوی هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران وبهسازی شهری ایران به ترتیب دکتر بهروز ملکی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه، افشین میزا بابایی مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها، سعید متمول مدیر کل دفتر تجهیز منابع فنی و اقتصادی، مجتبی نور پور سرپرستی  امور املاک، محسن مظفری سر پرستی اداره کل منابع انسانی پشتیبانی و رفاه، زهرا اسکندری  سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی  منصوب شدند .

همچنین در حکم جداگانه دیگری از سوی عشایری فریبرز واحدی به عنوان مشاور مدیر عامل تعیین و معرفی شدند .

در حکم وی آمده است " نظر به تعهد ، تجارب و شایستگی به موجب این حکم بعنوان مشاور مدیر عامل تعیین میگردید تا با هماهنگی سایر بخش ها در جهت تحقق اهداف ، سیاست ها و برنامه های شرکت اقدام نمایید .اهم شرح وظایف جنابعالی بشرح ذیل می باشد :

-  استفاده از روش های نوین ، کار آمد و علمی 

-  هماهنگی و نظارت مستمر بر نظام فنی و اجرائی شرکت 

-  تعامل با تشکل های فنی و مهندسی با هدف جلب مشارکت آنها در بهبود کیفیت و ارتقاء برنامه اجرائی و ضوابط و مقرارت نظام مهندسی کشور در پروژ ه های باز آفرینی شهری 

-  همکاری و هماهنگی در  انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه پروژ ه ها و طرح های مختلف

-   پیگیری و نظارت برآفریند انجام صحیح قرار دادها و اجرای بخ موقع آنها با لحاظ کیفیت مطلوب پروژه های اجرائی و مشارکتی "./

نظر شما