شناسهٔ خبر: 49311 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در نامه وزیر راه و شهرسازی تاکید شد؛

جزئیات ماموریت‌های جدید شورای‌عالی شهرسازی/ ارسال گزارش‌های طرح‌های انتقال آب وزارت نیرو به شورای‌عالی شهرسازی

ساختمان وزارت راه وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون معماری و شهرسازی به آن معاونت ماموریت داد تا ضمن تنظیم سیاست انتقال طرح‌های توسعه صنایع سنگین و آلوده‌کننده مستقر در مناطقی که دچار بارگذاری مازاد بر توان اقلیمی شده‌اند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسما از وزارت نیرو بخواهد تا طرح های انتقال آب را به شورای عالی معماری و شهرسازی، گزارش کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به محمدسعید ایزدی معاون شهرسازی و معماری وزارتخانه بدین شرح است:

در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۹.۲۰ شورای‌عالی معماری و شهرسازی سیاست بسیار مهم ضرورت رعایت ظرفیت و توان اقلیمی مناطق و نواحی در توسعه سكونت‌گاه‌ها به ویژه توسعه شهری مورد تصویب قرار گرفت. هم‌چنین در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۴ این شورا مقرر گردید كه آثار جابجایی جمعیت، رشد سریع سكونت‌گاه‌ها و آمایش ناموزون سرزمین كه همراه با انتقال و جابجایی آب بین حوزه‌های آبریز مختلف محتمل است، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری دراین ارتباط مورد ارزیابی قرار گیرد.

نكته كلیدی آن‌كه انتقال آب به تنهایی موجب ارتقای توان اقلیمی نواحی نمی‌شود. لذا، امكان دارد كه پس از انتقال آب، به اتكای آن بارگذاری‌هایی در مناطق و نواحی مختلف صورت گیرد كه خارج از ظرفیت و توان اقلیمی آن‌ها باشد. از این رو، شایسته است دفتر طرح‌های كالبدی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست انتقال طرح‌های توسعه صنایع سنگین و آلوده كننده مستقر در مناطقی كه دچار بارگذاری مازاد بر توان اقلیمی آشده‌اند را تنظیم و به شورای‌عالی معماری و شهرسازی پیشنهاد دهد. متعاقب آن باید سیاهه صنایع مزبور تهیه و مراتب به آن‌ها ابلاغ گردد تا ظرف مدت مشخصی كه بنگاه‌ها خود پیشنهاد و به آن‌ متعهد می‌شوند طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها به كنار آب و یا مكان‌های مصوب جدید انتقال یابد. این برنامه به نحوی باید انجام شود كه در عمل طی یك دوره ده تا بیست ساله كل فعالیت این بنگاه‌ها به مناطق جدید انتقال یابد.

با توجه به اینكه اخیرا در رسانه‌ها سخن از انتقال آب بین حوزه‌های آبریز مختلف متداول است، رسما از وزارت نیرو بخواهید تا طرح‌های انتقال آب را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی گزارش كنند تا مورد ارزیابی از منظر آزمایش سرزمین قرار گیرد.

ضروری است در هر دو مورد حداكثر تا پایان سال گزارش لازم را برای طرح در شورای‌عالی آماده سازید.

عباس آخوندی- وزیر

نظر شما