شناسهٔ خبر: 50022 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عشایری در نخستین همایش و نمایشگاه صنعت ساخت عنوان کرد:

هشدار نسبت به خطرپذیری زیستی سکونتگاه‌های غیررسمی جنوب کشور/ شناسایی ۲۷۰۰ محله در سه گروه بافت‌ ناکارآمد ۵۴۳ شهر

هوشنگ عشایری سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه در حال حاضر سه گروه بافت‌های تاریخی،‌ ناکارآمد میانی (فرسوده) و سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه) تعریف شده است» گفت؛ طبق مطالعات اولیه در ۵۴۳ شهر، ۲۷۰۰ محله شامل سه گروه بافت شهری می‌شوند که بالغ بر ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هوشنگ عشایری در مراسم افتتاحیه همایش صنعت ساخت با اشاره برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار داشت: اولین گام تدوین برنامه، استراتژی و بسترسازی لازم از لحاظ محل و کریدور، ایجاد بستر مطلوب برای جریان اقدامات فرایندی در راستای مفهوم ساختمان، شهر، فکر و هر آنچه برای توسعه محلی را برای ساکنان شهر ایفا می‌کند، است.

وی افزود: در حال حاضر سه گروه بافت‌های تاریخی،‌ ناکارآمد میانی (فرسوده) و سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه) تعریف شده است که طبق مطالعات اولیه در ۵۴۳ شهر از حدود بیش از ۱۲۰۰ شهر کشور، ۲۷۰۰ محله شامل سه گروه بافت شهری می‌شوند که بالغ بر ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی شهری را به خود اختصاص داده‌اند که حدود ۲۰ درصد مساحت شهری می‌شود.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه حدود ۱۹ میلیون نفر یعنی حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ساکن این بافت‌ها هستند، گفت: متأسفانه این جمعیت دچار بد مسکنی هستند.

عشایری با اشاره به شاخص‌های تفکیک محلات بیان کرد: اولین شاخص فقر شهری است، اما نه‌فقط به‌عنوان فقر از نظر اقتصادی بلکه از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تمامی ابعاد آن انتخاب شده است.

وی یادآور شد: متأسفانه آسیب‌های اجتماعی در اینت محلان روز به روز چشم‌گیرتر خود را نشان می‌دهند و یکی از جدی‌ترین موضوعات، پایین بودن تاب‌آوری این نقاط شهری است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: منظور از تاب‌آوری صرفاً ساختمان و کالبد نیست، از بعد اجتماعی و اقتصادی این محلات در سطح پایین قرار دارند.

عشایری افت منزلت مکانی و بحران هویتی را دغدغه دولت برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: زمانی تمامی بافت‌های تاریخی شهری نقاط اصلی فرهنگی و هویتی شهر بودند، با نگاهی به شهرهایی با قدمت‌هایی از چند هزار سال تا چندین سال، درمیابیم که یکی این نقاط یکی مناطق کلیدی اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و حتی تعیین‌کننده مفهوم شهر و مدنیت همان نقطه‌ای است که امروز به‌عنوان محله ناکارآمد شهری نام گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به شاخص موبیلیتی (جابجایی) بیان کرد: امکان جابجایی مبتنی بر نیازهای روز جامعه شهری به دلیل ساختار کالبدی، معبری و جابجایی گذشته خود را بدون فکر و اندیشه شهری و محیطی طراحی شده و از طرفی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی مبتنی بر یک تفکر محلی و کاملاً خودجوش است.

عشایری با اشاره به بحران محیط زیستی موجود در بافت‌های ناکارآمد‌ شهری گفت: با ملاحظه سکونتگاه‌های غیر رسمی جنوب کشور متوجه می‌شویم که خطرپذیری زیستی برای ساکنان محله رقم زده است. بنابر این تمام شاخص‌ها باعث شده که قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری در این نقاط بسیار پایین آمده است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری کشور خاطرنشان کرد: جریان بازآفرینی شهری مبنی بر رویکرد جامع و یکپارچه است که پاسخگوی همه چالش‌های پیشروی این محلات خواهد بود. لذا فرایند آن باید پیشگیری و حل مسئله باشد تا بتواند بهبود پایدار در حوزه کاربری، اقتصادی، اجتماعی و محیطی ایجاد کند.

عشایری با بیان اینکه «محله به‌عنوان یک سازمان اجتماعی، محور اصلی رویکرد دولت است» تأکید کرد: باید ارتقا زندگی شهروندان، ارتقا زیست پذیری شهری و افزایش حکم روایی محلی هدف اصلی قرار گیرد.

وی افزود: محله یک کالبد ساختمانی همراه با معابر نیست، بلکه یک سازمان اجتماعی است که فرهنگ خاص خود را دارد و نیازمند کالبدی است که مبتنی بر فرهنگ همان سازمان شکل بگیرد و تاب‌آوری مطلوب متناسب با حداقل میانگین شهری را دارا باشد.

راه اندازی ۳۰۰ هزار واحد شغلی با اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری کشور با اشاره به محورهای برنامه ملی بازآفرینی شهری گفت‌: به مفهوم ارتقا توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی مردم ساکن در محله، تعریف گردید که برای این کار باید ابتدا نهادسازی انجام و جوامع محلی توسعه یابد. همچنین مردم حضور مشارکتی در تدوین، تبیین و اجرای برنامه بزآفرینی شهری داشته باشند.

وی افزود: باید ظرفیت‌سازی برای افزایش سطح دانش و مهارت مردم به عنوان مشارکت کنندگان انجام شود.

عشایری گفت: در حوزه کالبدی، نوسازی و مقاوم سازی ساختمان، توسعه خدمات روبنایی و ارتقا خدمات زیربنایی جزو برنامه کاری قرار دارد و کالبد، رکن اصلی برنامه بازآفرینی شهری است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران یادآور شد: طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۲۷۰ محله سامان‌دهی شود تا در پایان برنامه ششم یعنی ۱۴۰۰به جامعه هدف و بازآفرینی ۱۳۳۴ محله که حدود ۶۶ هزار هکتار از ۱۴۱ هزار هکتار کلی را به خودو اختصاص داده  دست یابیم.

عشایری افزود: برای جریان نرم افزاری باید سازمان‌های مردم نهاد ورود پیدا کنند و بر همین اساس باید  مفهوم تسهیل گری تعریف و شرح وظایف تعریف می‌شد که این اتفاق رخ داده است. در ادامه توسعه‌گران به عنوان حلقه بین دولت، شهرداری و بخش  خصوصی ورود پیدا کنند تا جریان اصلی برنامه محقق شود.

وی از ساخت سالانه  ۱۰۰ هزار واحد در برنامه ملی بازآفرینی شهری خبر داد و گفت: هر چند  طبق مطالعات قبلی نیاز هر محله ۳۰۰ هزار واحد بود اما به جهت اینکه دولت باید منابع تسهیلاتی را تامین می کرد، تعداد واحد‌ها به طور  واقع بینانه و متناسب به نیاز واقعی کاهش یافت و  به عدد ۵۰۰ هزار واحد در طول برنامه ششم رسید.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری کشور با بیان اینکه « بخش خصوصی و بانک‌ها بیشترین  نقش در تولید مسکن را ایفا می‌کنند» ابراز کرد:  سالانه ۲۵هزار میلیارد تومان باید صرف این محلات شود تا به میانگین هر یک از ‌شهر‌های دارای بافت ناکارآمد برسیم.

به گفته این مقام مسئول بر اساس پیش‌بینی‌ها ۳۰۰ هزار واحد شغلی با اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری اتفاق خواهد افتاد.

عشایری با بیان اینکه با یک ریال آورده دولتی، چهار ریال وارد فرایند مالی طرح بازآفرینی شهری می شود» گفت: به عنوان مثال به ازای ۱۵۰۰ میلیارد تومان آورده دولتی و  ۲۵۰۰ میلیارد تومان وجوه اداره شده به عنوان تضمین، ۱۷ هزار میلیارد تومان جذب این طرح ملی می‌شود. با توجه به اینکه هزینه بازآفرینی هر محله به طول میانگین ۸۵ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: مهمترین ابزار تعریف شده حضور جدی توسعه گران و تسهیل‌گران در کنار نقش حمایتی دولت است.

عشایری با اشاره ۵ خواسته وزارت راه و شهرسازی در این طرح ملی از دولت اظهار داشت: رئیس جمهوری در ۱۹ بهمن ماه سال جاری در دهه مبارک فجر در ستاد ملی بازآفرینی شهری به عنوان رئیس ستاد هر ۵ خواسته را قبول کرد و فرمان آغاز این تحقق پذیری این طرح را به استان‌داران سراسر کشور صادر و به تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی تکلیف کرد که این برنامه باید به سر انجام برسد.

وی افزود: مقرر شد، تمامی دستگاه‌های فعال در شهرها که از بودجه عمومی دولتی استفاده می کنند باید ۳۰ درصد از منابع خود را صرف بافت‌های هدف بازافرینی شهری کنند و سازمان برنامه و بودجه موظف به مبادله موافقت‌نامه ‌ها و نظارت بر این فرایند است.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه بیان داشت: قانون نیز مکلف کرده که تمامی اراضی دولتی واقع در بافت‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که این خواسته نیز مورد موافقت قرار گرفت.
این مقام مسئول با بیان اینکه « باید از توسعه گران حمایت کرد» تصریح کرد: امیدواریم دستورالعمل ۱۳ بندی  که از سوی وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تهیه شده این هفته از سوی هیئت دولت مورد تصویب قرار گیرد.

اراضی دولتی بدون نرخ گذاری در اختیار توسعه گران قرار می‌گیرد

وی با اشاره به سه الگوی حمایت از توسعه گران بیان کرد: ابتدا اراضی دولتی بدون نرخ گذاری در اختیار توسعه گران قرار می‌گیرد و توسعه گران حدود۵۰ درصد از واحد‌های ساخته شده در اراضی دولتی را باید با ساکنان همان محله معاوضه یا به فروش برساند. همچنین کسانی که علاقه مند به معاوضه ساختمان‌های آسیب‌پذیر خود هستند نیز با ضریب حد اقل ۱.۲ بدون پرداخت مبلغ اضافی با واحد ساخته شده در اراضی دولتی  معاوضه می‌کنند. (یک واحد ۶۰ متری فرسوده با واحد ۷۲ متری در اراضی دولتی معاوضه می‌شود).

 عشایری با اشاره به گام دوم یادآور شد: برای جذب مشتری برای املاک توسعه گران، کاهش نرخ تسهیلات صندوق مسکن یکم برای خرید خانه در بافت فرسوده به از ۸ به ۶ درصد تصویب شد.

وی با اشاره به گام سوم بیان داشت: دستگاه هایی که هزینه‌هایی که هزینه‌های غیر ساختمانی مانند  پروانه ساختمانی،‌ انشعابات آب، برق، گاز و ... و صدور سند همچنین مواردی از این قبیل را یا حذف کرده یا از ابتدا به انتهای پروژه منتقل شود.

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در پایان خاطرنشان کرد: در تمام استان‌های ظرفیت وجود دارد و اراضی آماده واگذاری به توسعه گران است که امیدواریم بستر خوبی برای جریان سازی صنعت ساخت در کشور و سکوی شروعی برای رونق بازار ساخت و ساز مسکن با حمایت رئیس جمهوری از برنامه ملی بازآفرینی شهری باشد.

نظر شما