شناسهٔ خبر: 50231 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

کاهش ۴۰ درصدی هزینه جابه‌جایی در بنادر هوشمند/بنادرهوشمند شرکت های مختلف را هماهنگ می‌کند

لوکا اباتلو مدیر کمپانی ایتالیایی Circle Co گفت: تکنولوژی و مدیریت صحیح اطلاعات مکمل یکدیگر در تحقق بندر هوشمند است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، لوکا اباتلو مدیر کمپانی ایتالیایی Circle Co در همایش بین‌المللی بندر هوشمند افزود: زنجیره لجستیک از اولویت‌های اساسی هوشمندسازی بنادر است و در بحث لجستیک نیز، امنیت و ایمنی بندر مهم است. در بنادر هوشمند با کمک دستگاه‌های الکترونیکی کنترل به صورت دقیق انجام می‌شود. از طرفی در بندر هوشمند، شرکت‌های مختلف امکان فعالیت و همکاری در کنار یکدیگر را دارند و در نهایت هر کدام به نتیجه دلخواه خود دست پیدا می‌کنند.

سیستم یکپارچه مدیریت لجستیک در بنادر هوشمند

اباتلو اظهار کرد: کل زنجیره لجستیک ، گمرک ،ایمنی و مباحث امنیتی به صورت همزمان و  یکپارچه باید در سامانه مدیریت قابل کنترل باشد. سامانه دیجیتال مدیریت لجستیک بنادر هوشمند، باعث افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های بندر می‌شود و از ایجاد ترافیک جلوگیری می‌کند.

تکنولوژی و مدیریت اطلاعات؛ مکمل عملیات بندری هوشمند

مدیر کمپانی ایتالیایی Circle Co با تاکید بر کارایی و اهمیت مدیریت دیجیتال سیستم های لجستیک عنوان کرد: سیستم های هوشمند در مواردی تا ۴۰ درصد از هزینه‌های جابجایی بندر را کاهش می‌دهند. برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته در کنار مدیریت اطلاعات موجود در کنار هم می‌توانند به تسهیل و تسریع امور بندری کمک کنند.

نظر شما