شناسهٔ خبر: 50238 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاونت معماری و شهرسازی اعلام کرد؛

۱۰ اقدام موثر و مهم معاونت معماری و شهرسازی در ۵ سال گذشته/ تعادل بخشی به توزیع جمعیت و استفاده بهینه از فرصت‌های توسعه/ ارتقای كیفیت فضاهای شهری و صیانت از هویت بافت‌های تاریخی

ساختمان وزارت راه جزئیات ۱۰ اقدام موثر و مهم حوزه معاونت معماری و شهرسازی در چهار ساله دولت یازدهم و یکساله دولت دوازدهم در حوزه های مختلف تحت مسئولیت این معاونت، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزئیات ۱۰ اقدام موثر و مهم حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارتخانه با مسئولیت محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در این حوزه و در موضوعات حقوق شهروندی، انضباط شهری، تعادل‌بخشی به توزیع جمیعت و استفاده بهینه از فرصت‌های توسعه، ارتقای کیفیت فضاهای شهری و صیانت از هویت بافت‌های تاریخی و واجد ارزش، توجه به مسائل کلانشهرها و الگوی سایر کلانشهرها، تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل شورای‌عالی و استفاده از نظرات صاحبنظران، تغییر رویکرد در تهیه طرح‌های توسعه و عمران با رویکرد حمل و نقل همگانی، ساماندهی مناطق نمونه گردشگری، صیانت از محیط طبیعی و اراضی زراعی پیرامون شهرها و اقدامات ترویجی، به شرح زیر تشریح شد:

۱- حقوق شهروندی

- الزام و ایجاد زمینه‌های دسترسی آزاد همه شهروندان به كلیه اطلاعات طرح‌های توسعه و عمران به منظور جلوگیری از ایجاد رانت‌های اطلاعاتی در زمینه طرح‌های شهرسازی (آرشیو دیجیتال طرح‌های توسعه و عمران، مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری و انتشار مصوبات كمیسیون ماده پنج)

- جلوگیری از تخریب بافت‌ها، اراضی، بناها و میراث باارزش فرهنگی، تاریخی و طبیعی با بهره‌گیری از مشاركت مردم و تشكل‌های مردم‌نهاد و در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی (كاخ مروارید كرج- باغ فرزانه شیراز- خانه ثابت پاسال تهران- سرای میخچی رشت- كارخانجات ریسباف اصفهان- باغ سیب كرج- خانه نمازی...)

- انجام مطالعات و پژوهش‌های كاربردی در جهت ایفای حقوق شهروندی (حقوق متقابل شهر و شهروند- چگونگی بهره‌گیری از توان تشكل‌های مردم نهاد در جهت تحقق طرح‌های توسعه و عمران)

- فراهم آوردن امكان حضور نمایندگان تشكل‌های غیردولتی در تصمیم‌سازی و نظارت

۲- تعادل بخشی به توزیع جمعیت و استفاده بهینه از فرصت‌های توسعه

- بازنگری طرح كالبدی ملی

- تهیه طرح منطقه‌ای مكران با رویكرد تحقق و بازآرایی تمدن دریامحور

- تدوین چارچوب نحوه طراحی كالبدی مناطق آزاد و تغییرات آن

- ساماندهی، نظارت و كنترل ساخت و سازها در عرصه استان‌های شمالی كشور به منظور حفاظت از سواحل و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و اراضی كشاورزی

۳-  انضباط شهری

- مكانیزه كردن فرآیند بررسی و تصویب تغییرات طرح‌های تفصیلی در كمیسیون‌های ماده ۵

- تدوین و تصویب دستورالعمل چگونگی اعمال ضوابط پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران

- تدوین چارچوب مسابقات معماری وشهرسازی

- تهیه و تصویب ۱۵ طرح ناحیه‌ای، منطقه‌ای و یا مجموعه شهری و بالغ بر ۳۰۰ مورد طرح جامع شهری

۴- ارتقای كیفیت فضاهای شهری و صیانت از هویت بافت‌های تاریخی و واجد ارزش

- پیگیری خروج پادگان‌های نظامی از محدوده شهرهای كشور و بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده در راستای ارتقای كیفیت فضای شهری (تبریز- خرم‌آباد- ساری- اصفهان- مشهد- ...)

- ساماندهی بافت‌های مجاور اماكن مذهبی شهرهای مشهد- قم- و شیراز

- تصویب و ابلاغ محدوده بافت‌های تاریخی ۱۶۸ شهر كشور در شورایعالی شهرسازی و معماری

- تهیه طرح‌های ویژه با رویكرد حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی شهرها (بشرویه- نراق -...)

۵-توجه ویژه به مسائل كلانشهر تهران به عنوان پایتخت كشور و الگوی سایر كلانشهرها در حوزه شهرسازی

- پیگیری ایجاد كمیسیون ویژه امور كلانشهرها در دولت

- پیگیری تصویب قانون ساماندهی تهران و امكان‌سنجی انتقال پایتخت

- ساماندهی و اصلاح رویه‌های خلاف ضوابط طرح جامع شهر تهران (بلندمرتبه سازی- منطقه ۲۲- اراضی عباس‌آباد- باغات كن- بوستان ولایت ...)

- بررسی و تصویب طرح یكپارچه حریم پایتخت

- تهیه طرح مجموعه شهری تهران به منظور ایجاد نگاه یكپارچه به كلانشهر تهران و شهرهای پیرامون

- انجام مطالعات مربوط به حوزه آبخیز سدهای تامین كننده آب تهران

- بررسی تاثیرات ایجاد مجتمع‌های بزرگ مقیاس تجاری (مال‌ها)

- نهادسازی و ایجاد رویه

۶-ایجاد كمیته‌های تخصصی ذیل شورایعالی شهرسازی و معماری به منظور ارتقاء كیفیت بررسی طرح‌های ارجاعی به شورا در همع سطوح و مقیاس‌ها با حضور صاحب‌نظران، متخصصان و دست‌اندركاران حرفه شهرسازی و معماری

- كمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (مقیاس طراحی شهری)

- كمیته تخصصی بررسی طرح‌های فرادست (مقیاس كالبدی و منطقه‌ای)

- كمیته تخصصی سیاست‌گذاری ضوابط و مقررات

- كمیته تخصصی بررسی طرح‌های مناطق ویژه گردشگری

۷- تغییر رویكرد در تهیه طرح‌های توسعه و عمران با اولویت توسعه مبنی بر حمل ونقل همگانی

- تهیه سند و راهنمای TOD

- تصویب مكانیایی و معماری ایستگاه‌های راه‌آهن

۸- ساماندهی مناطق نمونه گردشگری

- پالایش و تعیین تكلیف مناطق مصوب گردشگری بی‌برنامه (بالغ بر ۱۳۰۰ مورد منطقه مصوب دولت قبل)

- تصویب شیوه‌نامه بررسی طرح‌های مناطق نمونه گردشگری

۹-صیانت از محیط طبیعی و اراضی زراعی پیرامون شهرها

- كاهش محدوده شهرها و خروج حدود ۹۰۰۰ هكتار از اراضی زراعی و كشاورزی از محدوده شهرها

- افزایش تراكم ناخالص شهرها با رویكرد توسعه درونی شهر از حدود ۴۸ نفر در هكتار به ۵۶ نفر در هكتار

۱۰-اقدامات ترویجی

- چاپ و انتشار ۱۲ عنوان كتاب و مجله‌آبادی

- برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی، همایش و مسابقات بالغ بر ۲۵ مورد

نظر شما