شناسهٔ خبر: 50252 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

۱۰ اقدام مؤثر شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت تدبیر و امید - ۲

سازماندهی و تشکیل دفتر ستاد ملی بازآفرینی در راستای تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح کشور

سر در ساختمان شرکت عمران و بهسازی شهری طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سازماندهی و تشکیل دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری و تبیین ساختار اجرایی در راستای تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری به عنوان یکی از ۱۰ اقدام مؤثر این شرکت در طول دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آنجا که به موجب سند ملی احیا ، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی، شرکت مادر تخصصی  عمران و بهسازی شهری به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف به تدوین آیین نامه‌های اجرایی، برقراری ارتباط و هماهنگی میان اعضای ستاد، تدوین گزارش عملکرد و ارایه آن شد، از این رو تجهیز و فعال سازی ساختار دبیرخانه در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی از نحستین گام ها در اجرایی کردن سند ملی به شمار می‌رود که اهم وظایف آن عبارتند از:

تهیه و تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری

۱- تهیه و تدوین شرح خدمات و چارچوب برنامه‌ها و طرحهاي بازآفرینی پایدار

۲- انجام امور دبيرخانه ستاد

۳- تهيه برنامههاي سالانه ستاد ملي و راهنمای عمل ستادهای استانی

۴- زمينه‌سازی  و نظارت بر راهاندازی و تشكيل ستادهاي استاني و شهرستانی بازآفرینی

۵- تهیه، تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات مرتبط با بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف

۶- پیگیری امور مربوط به طرح‌های مشترک با سازمان‌های بین‌المللی

۷- تهیه و نصب سامانه یکپارچه و تشکیل بانک اطلاعاتی از شاخص‌های برنامه‌ها و نیز داده‌های محدوده‌های هدف

۸- پیگیری راه اندازي و تشكيل شورای تلفیق

۹- بررسی و جمع بندی نظرات اعضای ستاد و سایر ذینفعان (دانشگاهی و ...) پیرامون بازآفرینی شهری با همکاری کمیتههای تخصصی و فنی ستاد

۱۰- تشکیل ستاد های ملی

به استناد بند (۲) سند ملی، ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی با عضویت ۱۲ وزارتخانه و سایر اعضاء تشکیل شده است.  فعالیت ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که از تیرماه ۱۳۹۴ به طور مستمر شروع بکار نموده، حاصل آن تاکنون برگزاری ۳۲ جلسه و ۳۶۹ مصوبه داشته است. (تاریخ اولین جلسه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ وتاریخ آخرین جلسه ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶). تعداد ۲۳ استان و۲۳ دستگاه ملی عضو ستاد و ۹ نهادغیر دولتی گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی خود را در ستاد ملی ارائه کردند.

تدوین آئین نامه نحوه فعالیت ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها ومحله‌های هدف برنامه‌های احیاء،بهسازی ونوسازی شهری که طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۷۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ ابلاغ شده است.

اهداف و وظايفی که ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر عهده دارد:

۱- ايجاد نهاد ملي هدايتگر بخش دولتي- عمومي متشكل از تمامي دستگاه‌هاي تصميم گيرنده و درگير برای بازآفرینی پایدارمحدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری موجود و پيش‌نگری از گسترش آن در سطح كشور         

۲- فرهنگ‌سازي براي ايجاد وحدت رويه و زبان مشترك بين كليه دستگاه‌هاي اجرايي در مورد محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب سند سند ملی راهبردی احیاء،بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

۳- تدوين سازوكارهاي تعامل و اقدام مشترك نهادهاي دولتي- عمومي و مردمي در سطوح ملي، منطقه‌اي، محلي

۴- هماهنگی بين‌بخشي و همسوسازی برنامه‌های كليه دستگاه‌های مرتبط با امر توانمندسازي به منظور انجام اقدام مشترك و جلوگيري از دوباره كاري و انجام اقدامات موازی

۵- تصويب آئين‌نامه‌هاي مربوط به نحوه فعاليت ستاد ملي و ستادهاي استاني و اجرايي به پيشنهاد دبيرخانه ستاد ملی

۶- شناسايي و تعيين محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و تصويب  برنامه‌ها و طرح‌هاي بازآفرینی  تهيه شده توسط استآن‌ها به ترتيب اولويت و ارجاع به مراجع ذيربط قانونی

۷- برنامه‌ريزی و تدارك منابع مالي حاصل از مشاركت مالي ساكنان و كمك‌ها و تسهيلات قابل اختصاص عمومي و دولتي و اقدام نسبت به اجراي تدريجي طرح‌های تهيه شده از طريق دستگاه‌های اجرايی ذيربط با تنظيم برنامه مرحله‌ای

۸- انجام نقش مديريت ميان بخشي و حلقه پيوند ميان سطوح كلان برنامه‌ريزي با سطح محلي

۹- بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور

۱۰- بازنگری در قوانين موجود و پيشنهاد قوانين مورد نياز مرتبط با امور ساكنين محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب اهداف پيش‌بيني شده در سند ملي

۱۱- بررسی و تصويب راهكارهايی به منظور استفاده از تجارب فني و منابع مالي بين‌المللي با رعايت ضوابط مربوطه.

۱۲- تدوین آئین نامه نحوه فعالیت ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها ومحله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی ونوسازی شهری که طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۶۷۳۸مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ ابلاغ شده است.

اهداف و وظايف ستاد استانی :

۱- شناسايي و اولويت ‌‌بندي مناطق شناسايي شده محلات هدف شهرهاي استان به منظور انجام مطالعات و اقدامات اجرايي

۲- هدايت و نظارت بر اجراي برنامه‌ها وطرح‌هاي بازآفرینی در استان

۳- نظارت كيفي و بررسي و تأييد برنامه‌ها وطرح‌هاي بازآفرینی كه توسط مشاوران تهيه مي‌شود و نظارت بر اجراي طرح‌ها

۴- بازنگري در قوانين و مقررات محدوده كننده دسترسي اقشار كم‌درآمد به تسهيلات و امكانات شهري

۵- بررسي و تصويب راهكارهايي به منظور تعيين تكليف املاك واقع در محدوده شهر و بررسي و تصويب راهكارهايي به منظور گنجانيدن محلات هدف در برنامه‌ريزي محلي

۶- فراهم نمودن زمينه‌ ايجاد تشكل‌هاي مردمي (CBOها، NGOها) و حمايت از اين گونه تشكل‌ها

۷- بررسي و تصويب برنامه‌هاي آموزشي، فرهنگي، تبليغي، ترويجي در زمينه جلب مشاركت‌هاي مردمي، توسعه و ظرفيت‌‌سازي مديريت شهري، توسعه مهارت‌هاي افراد، اشتغال‌زائي و...

۸- تشکیل کارگروه های تخصصی زیر مجموعه ستاد شامل:

۹- تدوین، تصویب و ابلاغ کارگروه تخصصی ارتقاء اقتصادی و مشارکتهای مردمی و تسهیلات (تاریخ ابلاغ: ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ -شماره ابلاغ: ۶۱۹۶۸/۱۰۰/۰۲)

۱۰- تدوین، تصویب و ابلاغ کارگروه تخصصی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری (تاریخ ابلاغ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ۲۰/۱۰۰/۶۸۱۸۵)

۱۱- تدوین، تصویب و ابلاغ کارگروه ارتقاء اجتماعی، فرهنگی و سلامت (تاریخ ابلاغ:۱۴/۱۱/۱۳۹۴، شماره ابلاغ: ۱۵۲۵۸۴)

۱۲- تدوین و تصویب آیین نامه کارگروه اقدام برای روستاهای واقع در حریم بلافصل شهرها

۱۳- تدوین و تصویب آیین نامه کارگروه وقف محدوده‌های ناکارآمد شهری ستاد ملی

۱۴- تدوین و تصویب آیین نامه کارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد ملی

۱۵- تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی شهری

۱۶- راه اندازی ستاد کلانشهر تهران و کمیته‌های زیرمجموعه و ستاد هماهنگی اجرایی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران   

از زمان ابلاغ سند ملی بازآفرینی شهری تاکنون تعداد ۹۳۴ جلسه ستاد استانی/ شهرستانی بازآفرینی شهری برگزار گردیده که ۱۲۸۰مصوبه داشته است. در سال ۱۳۹۶ تاکنون تعداد ۱۱ ستاد استانی با ۷۷ مصوبه و تعداد ۲۰ ستاد شهرستانی با ۱۳۰ مصوبه برگزار شده است. ستادهای بازآفرینی شهری در سطح استان به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل ادارات راه و شهرسازی و همچنین در سطح شهرستان به ریاست فرمانداران و دبیری شهرداران و با عضویت دستگاه‌های مرتبط تشکیل‌شده‌اند./

نظر شما