شناسهٔ خبر: 50534 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طی نامه‌ای از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد؛

تعیین‌تکلیف مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مهریز

محمد سعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، موضوع مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مهریز (اصلاح محدوده طرح جامع) را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با امضای محمدسعید ایزدی دبیر شورا به زمانی قمی استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، بدین شرح است:

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۶.۱۱.۱۶، موضوع مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مهریز (اصلاح خط محدوده طرح جامع) مصوب جلسه ۹۶.۳.۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۶.۴.۲۶ کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱. خط محدوده در بخش‌های غربی، جنوب‌شرقی بر خط محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، منطبق شود. (مطابق نقشه پیوست)

۲. در خصوص اراضی واقع در شمال محله منگ‌آباد مقرر گردید با توجه به مکاتبات استاندار محترم یزد طی نامه های شماره ۱ / ۶۱۹ / م مورخ ۹۶.۲.۶ و شماره ۵۳۰۵۰ مورخ ۹۶.۱۰.۳ مبنی بر بروز مشکلات اجتماعی و اختلافات محلی، پس از بررسی و تایید استانداری یزد و اداره کل راه و شهرسازی استان، کلیه اراضی زراعی و باغی همپیوند با بافت کالبدی محله مذکور حداکثر تا حد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در محدوده با کاربری زراعی و باغی تثبیت گردد.

۳. ضمن تثبیت کلیه باغات داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح مقرر گردید ضوابط احداث بنا در آنها به شرح زیر ارایه گردد.

۳-۱. نصاب تفکیک باغات داخل محدوده طرح ۱ هکتار می‌باشد.

۳-۲. حداکثر زیربنای قابل احداث در باغات تفکیک شده قبلی با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، یکصد و پنجاه مترمربع خواهد بود.

۳-۳. حداکثر زیربنایی قابل احداث در باغات تفکیک شده قبلی مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع و باغات تفکیک شده جدید (مطابق بند ۱-۳)، ۷۵ درصد مساحت زمین خواهد بود.

۳-۴. تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی دارای مجوزهای قانونی در باغات صرفا به صورت درجاسازی و با رعایت بندهای ۳-۲ و ۳-۳ خواهد بود.

۳-۵. هرگونه پیشنهاد معبر جدید در باغات شهر در طرح تفصیلی ممنوع بوده و لازم است دسترسی باغات صرفا در حد وضع موجود ساماندهی شود.

۳-۶. حداکثر تعداد طبقات در بناهای احداث شده در باغات ۲ طبقه با حداکثر ارتفاع ۷ متر خواهد بود.

۳- ۷. این ضوابط صرفا مشمول باغات دارای اسناد رسمی خواهد بود و تفکیک‌های غیررسمی مشمول این ضوابط نمی باشد.

دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران اسناد و مدارک طرح جامع با رعایت موارد فوق اصلاح و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

نظر شما