شناسهٔ خبر: 5102 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

لازمه آموزش؛ ساماندهی است

ميرقسمت موسوي اصل ميرقسمت موسوي اصل - نماينده مجلس شوراي اسلامي: حاشيه‌نشيني يکي از معضلات اجتماعي کشورهاي جهان است که در شهرهاي کوچک و بزرگ وجود دارد.

 به طور قطع عواملي براي بروز و ظهور آن وجود دارد که مي‌بايست با تحقيق و بررسي به عوامل شکل‌گيري آن پي‌برد تا به اين ترتيب به سوالاتي همچون «چه دلايلي موجب مهاجرت مردم از روستاها يا شهرهاي کوچک‌تر به شهرهاي بزرگتر و کلانشهرها مي‌شود؟»، دست يافت. 

بدون ترديد يکي از دلايل مردم براي مهاجرت از روستاها به شهرها کمبود امکانات در اين مناطق است که طبيعتا از سالهاي گذشته ميبايست با آباد کردن روستاها، ايجاد امکانات رفاهي و آموزشي در جهت پيشگيري از اين مساله اقدام ميشد. بيشک دولت بايد به فکر جلوگيري از مهاجرت و پيشگيري از عوامل مهاجرت باشد البته در سالهاي گذشته فعاليتهاي خوبي در روستاها انجام شد تا از مهاجرتهاي بعدي جلوگيري شود.

در شرايط فعلي سوال اينجاست که براي افرادي که پيشتر مهاجرت کرده و در اطراف شهرها ساکن شدهاند و ديگر به موطن خود باز نميگردند، چه بايد کرد؟ نکته حائز اهميت اين است که حاشيهنشينان انسانهاي بدي نيستند و از بدي شرايط زندگي به اين مناطق روي آوردند. متاسفانه اغلب اين افراد شغلهاي مناسبي ندارند و حتي به شغلهاي کاذب روي ميآورند و به کارهايي چون فساد، منکرات و قاچاق مشغول هستند. عدهاي نيز براي ادامه حيات و زندگيشان دست به هر کاري ميزنند.

به طور قطع رسيدگي به محروميتهاي ساکنان سکونتگاههاي غيررسمي،  شناسايي و ساماندهي اين قشر، رفع مشکل مسکن و آموزش از اقدامات حائز اهميت براي کاهش و يا حتي از بين بردن مشکلات و معضلات آنان است.

طبيعتا وزارت کشور در حوزه شناسايي اين افراد در راس قرار دارد و ديگر نهادها ميتوانند به صورت حمايتي عمل کنند، در نتيجه بايد تصميم جدي در اين زمينه گرفته شود. البته گاهي تصميماتي مطرح ميشود که جدي نيست. طبيعتا هر حرکتي نياز به بودجه دارد اما با تصويب برنامه، بودجه نيز فراهم خواهد شد.

بدون ترديد نبايد فراموش کرد که اين کار تنها مربوط به يک نهاد نيست. اگر وزارت کشور به عنوان متولي سياست داخلي و ديگر نهادها و ارگانها به عنوان کميته و ستاد -مانند ستاد اتباع خارجي که در وزارت کشور فعاليت دارد- فعاليت داشته باشند، طبيعتا مجلس هم براي کمک ميشتابد زيرا اين مساله در اشل دولت، نظام و کشور قرار دارد.

نظر شما