شناسهٔ خبر: 51069 - سرویس شرکت‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان هواشناسی كشور اعلام كرد:

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا ۲۷ اسفندماه به تفکیک استان

هواشناسی کشاورزی ​گزارش توصیه‌های هواشناسی کشاورزی به تفکیک استان‌ها تا ۲۷ اسفندماه از سوی سازمان هواشناسی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور توصیه‌های هواشناسی کشاورزی را تا ۲۷ اسفندماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح زیر ارائه کرد:      

استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و زنجان:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

تنظيم دماي گلخانه ها و کارگاه هاي پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمايي

انجام عملیات هرس در باغات میوه

انجام عمليات پيش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار قبل از متورم شدن جوانه ها

انجام عمليات محلول پاشي جهت کنترل  کنه گالزا در باغات آلوي آلوده  قبل از متورم شدن جوانه ها به جز در در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش بعد از گاورو شدن باغات

کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و پس از گاورو شدن اراضی

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

مبارزه با سرخرطومی یونجه به جز در در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و کلزا به جز در در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با شته مومی کلزا به جز در در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

 دام داري و طيور:

تنظيم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها با توجه به نوسانات دمايي

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

استان اردبيل:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظيم دماي گلخانه ها و کارگاه هاي پرورش قارچ  با توجه به نوسانات دمايي

رعايت مسايل بهداشتي در باغات ميوه از طريق جمع آوري ميوه ها، برگ ها و شاخه هاي آلوده و شکسته

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش بعد از گاورو شدن باغات

ایجاد قیم برای نهال غرس شده

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنج شنبه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

دام داري و طيور:

تنظيم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها با توجه به نوسانات دمايي

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمايي

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

استان هاي کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بوير احمد:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دريچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمايي

استفاده از کودهاي فسفاته و پتاسه به روش چال کود در باغات ميوه همراه با کود حيواني پوسيده پس از گاورور شدن خاک

اقدام به سمپاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با بیماریهای درختان میوه قبل از تورم جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با شپشک ها قبل از تورم جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش

انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز

مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

تسریع در کشت کلزای بهاره حداکثر تا پایان اسفندماه

کشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقکار بعد از پایان بارش و گاورو شدن اراضی

سم پاشی مزارع کلزا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف های هرز به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع کلزا به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

بازديد اماكن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم 

مبارزه با علف هاي هرز مزارع پائيزه در نقاط گرم تداوم يافته و نيز گندم و جو كاران به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با علف هاي هرز مزارع نخود پائيزه در صورت لزوم به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

دامپروري و مرغداري:

تنظيم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها با توجه به نوسانات دمايي

 زنبورداري

انجام تغذيه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمايي

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

 استان مازندران:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دريچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه‌ها با توجه به شرایط آب و هوایی

مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت

احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین

ادامه هرس سبک درختان مرکبات ( هسته‌داران و دانه‌داران )

استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش

وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن ولک ( در صورت ضرورت با سموم کنه‌کش ) به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع کلزا، گندم و سایر محصولات                          

برداشت سبزیجات برگی به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران

آماده سازی زمین جهت کاشت برنج و استفاده از بارندگی‌های اخیر و خزانه‌گیری

آماده‌سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری

دام داري و طيور:

تنظيم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها  با توجه به نوسانات دمایی

جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن‌های پرورش طیور     

زنبورداری:

انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع کلزا 

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

شيلات:

تنظيم ورودي و خروجي آب استخرهاي پرورش ماهي‌هاي سردآبي

اکسیژن‌دهی در مزارع پرورش ماهی‌های گرم‌آبی با استفاده از هواده

استان گيلان:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش

زیتون کاران به منظور کاهش جمعیت آفات  از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات ( به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد)بر اساس توصیه های کارشناسی و جمع آوری و امحا شاخ و برگ های آلوده را انجام دهند.

برای مبارزه با راب و حلزون میتوانید با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید:

جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره. تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های اماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از طعمه های غیر سمی استفاده از طعمه مسموم آماده و سمپاشی به جز در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

به دلیل افزایش رطوبت هوا در طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری های قارچی، مرکبات کاران انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می گردد:

جداسازی میوه های سالم از ناسالمِ، استفاده از جعبه های پلاستیکی تمیز,سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه,دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشک,افت زده و شکسته، ضدعفونی محل برش ها و شکاف ها و  پارگی ها با ترکیبات مسی و پوشاندن انها با چسب پیوند

زراعی:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

نوغان داری:

کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر کردن آنها اقدام کنند.

مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و حلزون ها

دام داري و طيور:

تنظيم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها  با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

شيلات:

در صورت معرفی بچه ماهی به استخرها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمک ضروری است.

ضدعفونی استخر هایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آهک انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در استخر الزامی است.

در صورت وجود بچه ماهی در استخر،از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری نمایید

با توجه به سال تنش زا برای آبگیری استخرهای خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه استخرها اقدام شود.

در ورود آب به داخل استخرهای خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کار گیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد.

پس از آبگیری استخرها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری گردد.

استان گلستان:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دريچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمایی

باغداران جهت حفظ و ذخيره رطوبت در خاک نسبت به ايجاد و ترميم تشتک پاي درختان اقدام نمايند.

انجام عمليات هرس و تغذيه در باغات مرکبات و زيتون

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

کشاورزان گندم کار و جو کار در صورتيکه اراضي آنها لب شور مي باشد از کود سرک سولفات آمونيوم استفاده نمايند .

کشاورزان در صورت مشکل قليائيت و يا شوري همراه قليائيت خاک مزرعه،قبل از آبشويي حتما با کارشناسان مراکز خدمات يا موسسه تحقيقات پنبه کشور مشورت و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف نمايند.

با توجه به شروع پنجه دهي مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف هاي هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشي نمايند به جز در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

دام داري و طيور:

تنظيم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها  با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

استان هاي تهران، البرز، قم، قزوين، مرکزي و سمنان:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دريچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمايي

استفاده از کودهاي فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات ميوه همراه با کود حيواني پوسيده بعد از گاورو شدن مزارع

جمع آوري و معدوم نمودن شاخه هاي خشک و آفت زده ميوه هاي آلوده پس از گاورو شدن اراضي

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

مبارزه مکانیکی با علف های هرز باغات در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران

مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و کلزا به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با آفت شته روسی  در مزارع غلات به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

پايش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

دام داري و طيور:

تنظيم و تهويه دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمايي

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

استان هاي اصفهان و يزد:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های جمعه و شنبه در استان اصفهان و در روز های شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد

کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دريچه‌ها در گلخانه‌ها با توجه به نوسانات دمايي

مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روز های جمعه و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل ( حدوداً از ۱۵ فروردین لغایت ۲۰ اردیبهشت ) از آبیاری خودداری نمایند.

برای مبارزه با آفت پسیل پسته ، به ازای هر درخت دو عدد کارت زرد روی درخت نصب گردد .

جهت مبارزه با کرم سرشاخه خوار و کرم مغز خوار پسته ( زنبور مغز خوار ) نسبت به جمع آوری و معدوم نمودن پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام نمایند (سوزاندن یا مد فون کردن زیر خاک)

برای مبارزه با کرم گلو گاه انار رعایت بهداشت باغ (جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی و محصولات آفت زده کف باغ و روی درختان) اقدام گردد.

تله های فرمونی جهت پایش آفت کرمانیا در درختان پسته نصب گردد. جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت گردد.

باغداران پسته رقم اکبری که به روغن پاشی ولک اقدام نکرده اند در صورتیکه هنوز یک هفته به تورم جوانه ها باقیمانده باشد می توانند برای رفع نیاز سرمایی از روغن پاشی ولک استفاده نمایند.

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز جمعه در اصفهان و در روز شنبه در یزد

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و کلزا به جز در روز های جمعه و شنبه در استان اصفهان و در روز های شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد

پايش آفت شته و سن در مزارع غلات  به جز در روز های جمعه و شنبه در استان اصفهان و در روز های شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد

کشت سورگوم ، سبزی و صیفی ، حبوبات و گیاهان دارویی بعد از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

دام داري:

خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور با توجه به وزش باد و به منظور پیشگیریی از بروز بیماریهای ویروسی بویژه آنفلونزا

شیلات:

پرورش دهندگان ماهیان گرمابی نسبت به آماده سازی استخر اقدام نمایند.

زنبورداري:

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

استان هاي خراسان شمالي و خراسان رضوي:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد

تهويه و تنظيم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداري ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی

استفاده از کودهاي دامي پوسيده در مزارع آيش جهت افزايش حاصلخيزي و بالا بردن ظرفيت نگهداري آب در خاک

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

پاکسازی آبراهه ها و کانال های آبیاری در باغات

تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجدا سازی غده های ناسالم

تمیز نمودن پوشش گلخانه ها جهت استفاده ازنور به دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز وزمستان

کوددهی به روش چال کود در باغات بعد از اتمام بارش و گاورو شدن اراضی

زراعی:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم قبل غلات از آغاز بارش در روز شنبه

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

مبارزه با علف هاي هرز به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

کشت انتظاري حبوبات به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران

دام داري و طيور:

تنظيم و تهويه دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی

زنبورداري:

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

شيلات:

تنظيم جيره غذايي ماهيان با توجه به نوسانات دمایی

منابع طبيعي:

حفظ و ذخيره رطوبت خاک و انجام عمليات مالچ پاشي 

استان هاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و کرمان:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهويه و تنظيم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداري ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما

محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد

جمع آوري و معدوم نمودن شاخه هاي خشک و آفت زده ميوه هاي آلوده

خريد نهالهاي سالم و شناسنامه دار از نهالستان هاي معتبر

استفاده از کودهاي فسفاته و پتاسه به صورت چالکود تا قبل از آغاز بارش در در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران

کوددهی پسته به روش چالکود

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

کشاورزاني که قصد کشت بهاره دانه هاي روغني اعم از کلزا، گلرنگ، کشتهاي زير پلاستيک و غيره دارند نسبت به آماده سازي زمين اقدام نمایند

با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

کشاورزان گندمکار، جو کار و کلزاکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه  به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

دام داري و مرغداري:

تنظيم و تهويه دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش دما

استان هاي فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغباني:

خودداري از انجام عمليات محلول پاشي در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روز های جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهويه و تنظيم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداري ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمايي

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

مبارزه با چوبخوار درختان ميوه سردسيري

با توجه به احتمال شيوع و طغياني شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوري بادام هاي باقي مانده در باغات

انجام روش هاي مبارزه غير شيميايي جهت کاهش خسارت مگس ميوه مديترانه اي  

تغذیه باغات(مرکبات و ....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روز های جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

مبارزه با بیماری شانکر و بیماریهای قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روز های جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روز های جمعه و شنبه به دلیل بارش باران

هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده

تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش ها ی خرما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود.

زراعی:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر

مبارزه با علف های هرز باریک برگ در مزارع کلزا در ساعات گرم روز به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روز های جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

کلزا کاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع کلزا با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روز های جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

دام داري و مرغداري:

کنترل و تنظيم دما و رطوبت و تهويه دامداري ها و مرغداري ها با توجه به نوسانات دمايي

زنبورداري:

تغذیه کلنی های زنبور عسل با خمیر شیرین و کیک گرده

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

استان هاي ايلام و خوزستان:

باغباني:

خودداری از انجام عمليات محلول پاشي و سم پاشي در روز جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهويه و تنظيم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداري ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمايي

محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان

جمع آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات

جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات

غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش

جمع آوری چینش اول کلیه سبزی و صیفی جات به منظور ظهور گلهای ثانویه و به ثمر رسیدن محصول بهاره

زراعي:

مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش

خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش

کنترل بیماری زنگ زرد گندم در روز جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

محلول پاشی اسید آمینه  پتاسیمی در مزراع گندم و کلزا در روز جمعه و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

بررسی زهکش مزارع تا قبل از آغاز بارش در روز جمعه

سرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اکنون در استان خوزستان   

دام داري و مرغداري:

کنترل و تنظيم دما و رطوبت و تهويه دامداري ها و مرغداري ها با توجه به نوسانات دمايي

زنبورداري:

انجام تغذيه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمايي

هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با حشره کش ها

پرورش آبزيان: 

تنظيم جيره غذايي ماهيان با توجه به نوسانات دمايي

حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام نمایند. /

نظر شما