شناسهٔ خبر: 51316 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی

گردشگری دریایی آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۴ تا ۹۷.۰۱.۰۲ را در این خبر مشاهده می‌کنید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ٩٦/١٢/٢٤ لغایت ٩٧/٠١/٠٢ بشرح ذیل اعلام می‌شود:

١- مسافر جاده ای با صورت وضعیت(داخلی) : ٢,٩١٧,٢٩٣ نفر

٢- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده‌ای (ورودی) : ١٦١,٣٠٣نفر

٣- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده‌ای (خروجی) : ٣٧٢,٦٥٦نفر

٤- تعداد مسافر داخلی(عمومی) جابجا شده در بخش جاده‌ای در نوروز:٤,٧٢٦,٠١٤ نفر

٥- سفر جاده ای با صورت وضعیت (داخلی) : ٢٨١,٧٥٠سفر

٦-تعداد مسافر ریلی(داخلی و بین المللی) : ٦٩٠,٠٣٦ نفر

٧- تعداد سفر ریلی(داخلی و بین المللی) : ١,٦٧٢ سیر

٨-اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور(داخلی و بین المللی) : ١,٢٢٤,٠٦٦ نفر

٩-تعداد نشست و برخاست هواپیماهای مسافری (داخلی و بین المللی) : ٩,٨٧٨ فروند 

گردشگری دریایی

١٠- ورود و خروج مسافر دریایی: ٨٨٥,٩٧٨نفر

١١- ورود و خروج گردشگر دریایی: ٥٣٤,٧٣٢ نفر

١٢- ورود و خروج شناور مسافری : ٩,٢٢٦ فروند

١٣- ورود و خروج شناور تفریحی: ٥٢,٠٧٦ فروند

 

آمار گردشگری دریایی

دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها وزارت راه و شهرسازی

نظر شما