شناسهٔ خبر: 51349 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی

گردشگری دریایی آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۴ لغایت ۹۷.۰۱.۰۳ را در این خبر مشاهده می‌کنید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ٩٦/١٢/٢٤ لغایت ٩٧/٠١/٠٣ بشرح ذیل اعلام می‌شود:

١- مسافر جاده ای با صورت وضعیت(داخلی): ٣,١٧٩,٦٦١ نفر

٢- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (ورودی): ١٨٤,٦٢٩نفر

٣- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (خروجی): ٤٠٦,٨٥٥نفر

٤- تعداد مسافره داخلی(عمومی) جابجا شده در بخش جاده ای در نوروز:٥,١٥١,٠٥٠ نفر

٥- سفر جاده ای با صورت وضعیت (داخلی) : ٣٠٥,٧٩١سفر

٦-تعداد مسافر ریلی(داخلی و بین المللی) : ٧٨٦,٥٥٤ نفر

٧- تعداد سفر ریلی(داخلی و بین المللی): ١,٨٩٤ سیر

٨-اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور(داخلی و بین المللی): ١,٣٦٦,٠٣٠ نفر

٩-تعداد نشست و برخاست هواپیماهای مسافری (داخلی و بین المللی): ١١,٠١٤ فروند 

گردشگری دریایی

١٠- ورود و خروج مسافر دریایی: ١,١٦٢,٧٩٦نفر

١١- ورود و خروج گردشگر دریایی: ٧٥٨,٣٤٨ نفر

١٢- ورود و خروج شناور مسافری : ١١,٧٧٢ فروند

١٣- ورود و خروج شناور تفریحی: ٧٣,٤٢٢ فروند

دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها وزارت راه و شهرسازی

نظر شما