شناسهٔ خبر: 51504 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛

آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ۲۴ اسفند۹۶ لغایت ۷ فروردین ۹۷

ترافیک سامانه جامع آماری وزارت راه و شهرسازی(سجا)، آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی از تاریخ 24 اسفندماه 96 تا 7 فروردین ماه 97 را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین وضعیت آمار تجمیع سفرهای نوروزی از تاریخ 24 اسفندماه 96 تا 7 فروردین 97 بدین شرح است:

- مسافر جاده ای با صورت وضعیت(داخلی): ۴,۷۲۰,۹۶۳ نفر

- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (ورودی): ۳۶۷,۶۴۲نفر

- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (خروجی): ۵۱۳,۲۱۸نفر

- تعداد مسافر داخلی(عمومی) جابجا شده در بخش جاده ای در نوروز:۷,۶۴۷,۹۶۰نفر

-  سفر جاده ای با صورت وضعیت (داخلی) : ۴۵۱,۰۰۳سفر

-  تعداد مسافر ریلی(داخلی و بین المللی) : ۱,۱۸۴,۱۷۴ نفر

-  تعداد سفر ریلی(داخلی و بین المللی): ۲,۸۳۱ سیر

-  اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور(داخلی و بین المللی): ۲,۰۰۴,۹۹۱ نفر

- تعداد نشست و برخاست هواپیماهای مسافری (داخلی و بین المللی): ۱۵,۸۸۲ فروند

- ورود و خروج مسافر دریایی: ۲,۳۰۴,۰۰۶نفر

-  ورود و خروج گردشگر دریایی: ۱,۹۵۲,۹۷۸ نفر

-  ورود و خروج شناور مسافری : ۲۱,۹۸۴ فروند

-  ورود و خروج شناور تفریحی: ۲۰۵,۷۸۲ فروند

 منبع: سامانه جامع آماری وزارت راه و شهرسازی(سجا)

نظر شما