شناسهٔ خبر: 51676 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به سفارش معاونت معماری و شهرسازی منتشر شد:

نگاهی به کتاب ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری

کتاب کتاب ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری به سفارش معاونت معماری و شهرسازی و به همت جمعی از استادان دانشگاه هنر اصفهان زیر نظر دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری در هفت فصل منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب ساختار تامین مالی مناسب و توسعه پایدار کلانشهری به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به همت دانشگاه هنر اصفهان در ۲۳۲ صفحه و زیر نظر دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، منتشر شد.

کتاب فوق در هفت فصل تحت عناوین ادبیات نظری، مالیه عمومی شهری، تجربه کشورها در تامین مالی شهرداری ها و دولت های محلی، نگاهی به ساختار هزینه و درآمد کلان‌شهرها در ایران، مدل‌سازی شرای مناسب، برآورد توان تامین مالی الگوی مناسب برای شهرهای موردمطالعه و در نهایت جمع‌بندی و ارایه پیش‌نویس لایحه برای تامین مالی مناسب شهرداری‌ها به تالیف دکتر رضا نصراصفهانی استادیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان تالیف شده است.

همچنین در پیوست کتاب فوق قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ نیز آمده است.

در بخشی از مقدمه کتاب فوق آمده است: ساختار تامین مالی مخارج یکی از مشکلات اصلی توسعه شهری در ایران محسوب می‌شود. بر اساس ادبیات نظری یک ساختار مناسب تامین مالی بخش عمومی باید پنج اصل عدالت، شفافیت، کارآیی، پایداری و کفایت را داشته باشد. لذا در این کتاب ساختار تامین مالی شامل پایه‌ها و نرخ مالیات محلی یا عوارض که لازمه توسعه پایدار شهری است، بررسی شد برای این منظور در صورتی که بخش عمومی محلی (شهرداری‌ها) شیوه پیشنهادی تامین مالی را جایگزین شیوه ناکارآمد موجود نماید، می‌توان انتظار داشت یکی از زیربناهای اصلی توسعه پایدار شهری حاصل می‌شود.

 

نظر شما