شناسهٔ خبر: 51724 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

شركت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد:

رشد ۸ درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‎های کشور در سال ۹۶

هواپیما آمار شاخص‎های هوانوردی سال ۹۶ از رشد هشت درصدی نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران نسبت به سال ۹۵ خبر می‎دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در سال ۹۶، با انجام ۴۵۵ هزار و ۶۱۳ فروند نشست و برخاست، رشدی هشت درصدی را نسبت به سال گذشته داشتهاند و با اعزام و پذیرش نزدیک به ۵۷ میلیون مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۵۵۲ میلیون و ۳۴۱ هزار کیلوگرم بار و مرسولات به ترتیب ۷ و ۹ درصد رشد کردهاند.

بر همین اساس در سال ۹۶، فرودگاه مهرآباد با ۱۴۳ هزار و ۴۴۰ فروند، بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجایی بیش از ۱۷ میلیون و ۴۵۹ هزار مسافر، پرترافیكترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با نزدیک به ۷۴ هزار فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیك كشور است.

فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با ۵۸ هزار و ۴۳۶ فروند نشست و برخاست و پذیرش نزدیک به ۹ میلیون مسافر، در جایگاه سومین فرودگاه كشور قرار دارد و با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶۵ میلیون و ۱۷۲ هزار كیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد که پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۲۱ میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش نزدیک به ۹۵ میلیون کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار، سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای سال ۹۶، نزدیک به ۳۷۱ هزار فروند است كه طی آن بیش از ۴۴ میلیون و ۲۸۳ هزار مسافر و نزدیک به ۳۲۵ میلیون كیلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اینكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با بیش از ۶۲ هزار و ۵۰۰ فروند نشست و برخاست، بیش از هشت میلیون و ۸۹۵ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۶۶ میلیون و ۵۹۸ هزار كیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۳۱ هزار و ۱۱۴ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به سه میلیون و ۱۵۱ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۲۴ میلیون كیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی سال ۹۶ در فرودگاههای بینالمللی تحت مالكیت شركت فرودگاهها نیز نشست و برخاست نزدیک به ۸۵ هزار فروند هواپیما است كه طی آن نزدیک به ۱۲ میلیون و ۵۱۷ هزار مسافر و بیش از ۲۲۷ میلیون و ۵۹۱ هزار كیلوگرم بار منتقل شدهاست.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست بیش از ۵۷ هزار فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به هشت میلیون و ۹۶۵ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶۵ میلیون كیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۱۱۴۴۶ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۲۸ میلیون كیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست ۴۲۲۰ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۵۰۲ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به هشت میلیون و ۴۷۶ هزار كیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

نظر شما