شناسهٔ خبر: 5227 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

پيشنهاد رئيس دانشگاه هنر اصفهان:

تبدیل کارخانه ریسباف به «موزه صناعت»

فرهنگ مظفر رئيس دانشگاه هنر اصفهان با قدرداني از اقدام شرکت عمران و بهسازي شهري (وابسته به وزارت راه و شهرسازي) در جهت حفظ کارخانه ريسباف اصفهان، گفت: اگر اين اقدام صورت نمي‌گرفت، بعيد نبود که سرنوشت کارخانه ريسباف هم به سرنوشت ساير کارخانه‌هاي مشابه و هم قدمت آن تبديل شود؛ سرنوشتي دردناک براي آثار تاريخي که مورد بي‌مهري نگاه‌هاي تجاري قرار گرفته و بعضاً تخريب مي‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ دکتر فرهنگ مظفر درباره بافتهاي داراي ارزش تاريخي اصفهان گفت: در اصفهان، تک بنا داريم. محور بازار که بازار اصفهان را به ميدان امام علي (ع) وصل ميکند و به مسجد جامع اصفهان ميرود، داراي ارزش تاريخي است اما خيلي از بناهاي با ارزش در اين محور از بين رفته است. اصفهان امروز از بناهاي بسيار با ارزش تاريخي برخوردار است اما از ساختار يک شهر تاريخي با ارزش برخوردار نيست.

رئيس دانشگاه هنر اصفهان در عين حال اصفهان را جزو ۱۰ شهر اول دنيا از نظر برخورداري از بناهاي تاريخي قلمداد کرد و گفت: مديرکل يونسکو در سفري که به اصفهان داشت، عنوان کرد که «شما ميگوييد اصفهان نصف جهان است اما من ميگويم که اصفهان همه جهان است».

ضرورت احياي «دولتخانه صفوي» در اصفهان

وي با تأکيد بر ضرورت احياي «دولتخانه صفوي» در اصفهان گفت: مديريت منطقه دولتخانه صفوي بايد يک مديريت واحد شهري باشد و شهرداري، ميراث فرهنگي، استانداري، نيروي انتظامي و ... هماهنگ باشند. هشت بهشت، موزه و بخشي از استانداري (تالار اشرف) عناصري هستند که ميتوانيم آنها را به پارکهايي که نماد پارک اسلامي باشند تبديل کنيم. اجرايي شدن اين ايدههاي احيا، منوط به يک طرح کلي جامعي است که اين منطقه به عنوان يک نگين در تاريخ تمدن کشور باقي بماند. علاوه بر اين اماکن، مسجد حکيم و بازار اصفهان هم قابل احيا است.

رئيس دانشگاه هنر اصفهان با يادآوري در جريان بودن ثبت جهاني محور تاريخي ميدان امام تا ميدان امام علي (ع) اصفهان در يونسكو، ابراز اميدواري كرد كه احياي اماكن تاريخي اصفهان با همت دولت يازدهم عملياتي شود.

كارخانه ريسباف بخشي از تاريخ تمدن ايران است

مظفر در بخش ديگر اين گفتوگو، با قدرداني از اقدام شرکت عمران و بهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي در جهت حفظ کارخانه ريسباف اصفهان، اظهار داشت: «کارخانجات» بخشي از تاريخ تمدن کشور هستند و کارخانه ريسباف اصفهان نيز بخشي از اين تاريخ است. ملتي که ميگويد اصالت دارم؛ معماري، هنر، فرهنگ و آدابش بايد معرف اين اصالت باشد. کارخانجاتي نظير ريسباف، کارخانجات اوليهاي بودند که وقتي در ايران رويکرد صنعتي پيدا کرديم، وارد شهر شدند؛ هر چند ممکن است ايجاد اين کارخانجات در زمان خود منجر به از بين رفتن باغات هم شده باشد؛ اما مهم اين است که اين کارخانجات معرف نقطه آغازين ورود ايران به حوزه صنعتي شدن هستند.

ابراز تأسف رئيس دانشگاه هنر اصفهان نسبت به نگاه تجاري به بناهاي تاريخي

وي با اشاره به ارزش تاريخي کارخانه ريسباف اصفهان، خاطرنشان کرد: اين کارخانه ارزشهاي صنعتي دارد و فرمهايش، فرمهاي ويژه و براي ايران است. اينکه شرکت عمران و بهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي نسبت به حفظ اين کارخانه اقدام کرده است، خيلي کار با ارزشي انجام داده است چراکه اگر اين اقدام صورت نميگرفت، بعيد نبود که سرنوشت کارخانه ريسباف هم به سرنوشت ساير کارخانههاي مشابه و هم قدمت آن تبديل شود؛ سرنوشتي دردناک براي آثار تاريخي که مورد بيمهري نگاههاي تجاري قرار گرفته و بعضاً تخريب ميشوند.

اصفهان، ميرفندرسكي، رساله صناعيه و پيشنهاد ايجاد «موزه صناعت» در كارخانه ريسباف

رئيس دانشگاه هنر اصفهان با پيشنهاد تبديل کارخانه ريسباف اصفهان به «موزه صناعت ايران»، خاطرنشان کرد: کارخانه ريسباف، نمونهاي از صناعت ايراني يعني ترکيب صنعت و هنر است. صناعت، داراي آداب و معرفتشناسي است و از قبل دوران صفويه در اين حوزه کار شده است. ميرفندرسکي، حكيم و دانشمند دوره صفوي، پايههاي صناعت را در کشور ايجاد کرده و رسالهاي تحت اين عنوان دارد. مهمترين اثر ميرفندرسکي رساله فارسي معروف به صناعيه است که به عنوان «حقايقالصنايع» نيز شهرت دارد.

اعلام آمادگي رئيس دانشگاه هنر اصفهان براي كمك به وزارت راه و شهرسازي

دکتر مظفر در ادامه افزود: با توجه به اينکه وزارت راه و شهرسازي در کابينه يازدهم علاقمند به حفظ بناها و بافتهاي تاريخي است و در واقع به اين مأموريت خود اهميت ميدهد، دانشگاه هنر اصفهان نيز آمادگي دارد تا گروههايي را در کنار وزارت راه و شهرسازي تشکيل دهد و طيفهاي مطالعاتي گستردهاي درباره موزه صناعت در اصفهان که امري حياتي است، ترتيب دهد.

«زاينده رود»؛ اين مركز تمدني را احيا كنيم

رئيس دانشگاه هنر اصفهان همچنين احياي زاينده رود را امري ملي دانست و گفت: تأکيد ما براي احياي زاينده رود، جهت آب منطقهاي نيست بلکه از آن جهت است که زاينده رود يک مرکز تمدني بوده که در معرض خطر نابودي است. فضاي کنوني اطراف زاينده رود به گونهاي است که تجاري شده و ساختمانهاي بلند، زيبايي زاينده رود را تحت تأثير قرار دادهاند. اين در حالي است که آب زاينده رود به نفع اقتصاد ملي است و در صورت احياي اين مرکز تمدني، جريان حيات به اين نقطه باز ميگردد. ما مسئول هستيم که اين مراکز تمدني را حفظ کنيم.

هشدار؛ خطر از بين رفتن بافت روستايي شرق اصفهان

وي افزود: وزارت راه و شهرسازي نيز يکي از مسئوليتهايش در حوزه ميراث و تمدن است لذا وزارت راه و شهرسازي مسئوليت دارد تا هم در دولت نگاه حفاظت از بناهاي تاريخي را حمايت کند و هم اينکه با کمک مسئوليني که اعتقاد به احياي زاينده رود دارند، جلوي رشد بي رويه ساختمان در اطراف مرکزي تمدني مانند زاينده رود را بگيرد. اين هشدار جدي است که بافت روستايي اطراف دارد از بين ميرود؛ اگر آب زاينده رود جريان نيابد، مردم روستاهاي شرق اصفهان پراکنده ميشوند.

يك درخواست دانشگاهي از وزير راه و شهرسازي 

دكتر مظفر در پايان درباره تسهيل جابجايي دانشگاهيان دانشگاه هنر اصفهان گفت: در مسير زاينده رود به سمت سرچشمه (زرين شهر) در شهري به نام کليشاد و سودرجان که متصل به اصفهان است ۱۳۰ هزار متر زير بنا را به دست گرفتهايم که حدود ۴۱ هزار مترمربع فاز اول آن است و تلاش ميکنيم که بخشي از آن را هر چه سريعتر راهاندازي کنيم که البته اين بستگي به تأمين اعتبارات و بودجههاي دولتي دارد. از وزارت راه و شهرسازي انتظار داريم در احداث اتوبان و راههاي دسترسي که مانند يک باند کمربندي ميماند، دقت نظر بيشتري داشته باشند تا در آينده دغدغه سرعت نقل و انتقال دانشگاهيان از اصفهان به اين پرديس دانشگاهي و برعکس را نداشته باشيم.

..............................................

گفتگو: نيما شايان

نظر شما