شناسهٔ خبر: 52695 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

جزییات کامل تغییرات تعرفه‌ای در بخش کشتی، کالا و حمل با ریل در سال ۹۷+ جدول

ساختمان سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی جزییات کامل تغییرات تعرفه ای به وجود آمده در بخش کشتی و کالا (اعم از کانتینری و غیرکانتینری) و نیز تغییرات به وجود آمده جهت تشویق حمل با ریل در سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، در سال ۱۳۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی؛ به عنوان مرجع حاکمیتی امور بندری و دریایی کشور، بر اساس وظایف ذاتی خود، با استناد به قانون "تسریع در  امر تخلیه و  بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور " مصوب ۱۳۹۵,۳.۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲۸ و سایر  قوانین بالا دستی در راستای کمک به تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همچنین افزایش رقابت‌پذیری خدمات بندری و دریایی در منطقه و جهان، ارتقاء توان صادرکنندگان و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی، مبادرت به بازنگری و بهسازی سطح تعرفه‌های بندری و دریایی کرده است.

تغییرات تعرفه‌ای در بخش کشتی

 در بخش کشتی عمده تغییرات تعرفه ای در جهت کاهش هزینه و جذب خطوط کشتیرانی بزرگ به بنادر کشور است که کاهش هزینه توقف کشتی کنار اسکله به میزان ۱۰,۵ درصد در بنادر جنوبی کشور به منظور کاهش هزینه های مترتب بر کشتی، اعمال دو نرم برای عملیات تخلیه و بارگیری کشتی (به تعبیری دیگر ارائه تخفیف ۳۰ درصدی برای کشتی هایی که پس از تخلیه کالا در بنادر کشور که مبادرت به بارگیری کالاهای صادراتی و یا ترانزیتی می کنند) و نیز کاهش تعرفه خدمات تامین آب برای شناورهای ایرانی و خارجی حداکثر به میزان ۵۰ درصد در بنادر کشور به منظور تکمیل زنجیره خدمات و جذب شناورهای خارجی که منجر به ایجاد اشتغال در منطقه را شامل می شود.

علاوه بر این تخفیف ۷۰ درصدی  به کشتی های رو-رو حامل کالای صادراتی، ترانزیتی و یا مسافر مشروط به عقد تفاهم نامه توسط شرکت های کشتیرانی، فورواردرها مبنی بر تردد منظم به بندر نوشهر از دیگر تغییرات تعرفه ای صورت گرفته در این بخش است.

 حذف هزینه لایروبی از مجموع هزینه های مترتب بر شناور سوخت رسان (در نتیجه کاهش هزینه های شناورهای سوخت رسان به میزان ۲۰ درصد جهت رونق عملیات سوخت رسانی درلنگرگاه داخلی و خارجی بنادر کشور) و نیز تا سقف ۸۰ درصد تخفیف در حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر شناورهای لاینر در بندر شهید بهشتی چابهار در صورت ایفای تعهدات قراردادی یا  تفاهم نامه در راستای رونق اقتصادی منطقه دیگر تغییرات تعرفه ای مدنظر در حوزه کشتی در بنادر کشور است.

 

ردیف

شرح تغییرات بخش کشتی

۱

کاهش هزینه توقف کشتی کنار اسکله به میزان ۱۰,۵ درصد در بنادر جنوبی کشور به منظور کاهش هزینه های مترتب بر کشتی

۲

کاهش هزینه توقف کشتی کنار اسکله به میزان ۱۰,۵ درصد در بنادر جنوبی کشور به منظور کاهش هزینه های مترتب بر کشتی

۳

کاهش تعرفه خدمات تامین آب برای شناور های ایرانی و خارجی حداکثر به میزان ۵۰ در صد دربنادرکشوربه منظور تکمیل زنجیره خدمات و جذب شناورها خارجی که منجر به ایجاد اشتغال در منطقه خواهد شد.

۴

 

کاهش هزینه دیماند انبار فعال کشتیاز ۱۰ تا ۲۴ درصدبا هدف کاهش هزینه های کشتی

شرح

از ساعت ۱۵ الی ۱۹

از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد

قدیم

۶,۶ - دلار

۱۱ - دلار

جدید

۵ - دلار

۱۰ - دلار

 

۵

تخفیف ۷۰ درصدیبه کشتی های رو- رو حامل کالای صادراتی، ترانزیتیو یا مسافر مشروط به عقد تفاهم نامه توسط شرکت های کشتیرانی، فورواردر ها مبنی بر تردد منظم بهبندر نوشهر

۶

حذف هزینه لایروبی از مجموع هزینه های مترتب بر شناور سوخت رسان :

در نتیجه کاهش هزینه های شناورهای سوخت رسان به میزان ۲۰ درصد جهت رونق عملیات سوخت رسانی در لنگرگاه داخلی و خارجی بنادر کشور

۷

تا سقف ۸۰ درصد تخفیف در حقوق، عوارض و هزینه های مترتب بر شناورهای لاینر در بندر شهید بهشتی چابهار در صورت ایفای تعهدات قراردادی یاتفاهم نامه در راستای رونق اقتصادی منطقه

تغییرات تعرفه‌ای در بخش کالاهای غیرکانتینری

عمد ه تغییرات تعرفه ای در بخش کالاهای غیرکانتینری در راستای کاهش ماندگاری کالا و افزایش بهره وری در بنادر صورت گرفته است.  تخفیف تا سقف ۱۰ درصد در هزینه های بندری شامل خنکاری و باربری با هدف تقویت توان رقابتی صادرکنندگان کالاهای فله خشک معدنی که ارزش آن ها در بازارهای جهانی پایین است؛ نظیرسنگ آهک، سنگ گچ، سنگ آهن  پودر کلینکر و غیره یکی از این تغییرات است.

همچنین طراحی و تدوین تعرفه های انبارداری برای مواد معدنی اعم از فله و یا غیرفله در بنادر کشور با هدف کاهش هزینه انبارداری برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالای مذکور، کاهش مدت ماندگاری کالا و افزایش بهره وری بنادر با ایجاد تعرفه تصاعدی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اخذ هزینه ها در بنادر کشور دومین تغییری است که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد.

تغییر بعدی ساماندهی وضعیت اخذ هزینه های نظارتی و صدور اسناد در بنادر حاکمیتی با تدوین تعرفه های مناسب و کاهش هزینه مذکور برای صاحبان کالاهایی است که در بنادر حاکمیتی فعالیت می کنند.  علاوه بر موارد مذکور، با هدف افزایش ترانزیت کالاهای غیرکانتینری از بنادر کشور برای فورواردرهایی که بیش از ۷۵ هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری در هر بندر داشته باشند تخفیف در خنکاری، باربری و انبارداری از ۵۰ تا ۷۰ درصد و نیز تخفیف در هزینه زیر بنایی منطقه ویژه از ۵۵ تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.    

ردیف

شرح تغییرات بخش کالای غیر کانتینری

۱

تخفیف تا سقف ۱۰ درصد در هزینه های بندری شامل خنکاری و باربری با هدف تقویت توان رقابتی صادرکنندگان کالا های فله خشک معدنی که ارزش آنها در بازارهای جهانی پایین می باشد، نظیرسنگ آهک، سنگ گچ، سنگ آهن پودر کلینکر و غیره

۲

طراحی و تدوین تعرفه های انبارداریبرای مواد معدنی اعم از فله و یا غیر فله در بنادر کشور با هدف کاهش هزینه انبارداری برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کالای مذکور، کاهش مدت ماندگاری کالا و افزایش بهره وری بنادربا ایجاد تعرفه تصاعدی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه اخذ هزینه ها در بنادر کشور

۳

ساماندهی وضعیت اخذ هزینه های نظارتی و صدور اسناد در بنادر حاکمیتی با تدوین تعرفه های مناسبو کاهش هزینه مذکور برای صاحبان کالا هایی که در بنادر حاکمیتی فعالیت می نمایند.

 

۴

 

با هدف افزایش ترانزیت کالاهای غیر کانتینری از بنادر کشور برای فورواردر ها یی که بیش از ۷۵۰۰۰ تن عملیات تخلیه و بارگیری در هر بندر داشته باشند.

تخفیف در خنکاری، باربری و انبارداریاز ۵۰% الی۷۰%

تخفیف در هزینه زیر بنایی منطقه ویژه از ۵۵% الی ۱۰۰%

تغییرات تعرفه‌ای در بخش کالاهای کانتینری

باید اعلام کرد که در بخش کالاهای کانتینری عمده تغییرات تعرفه ای در راستای افزایش عملکرد کانتینری به خصوص صادرات، ترانزیت و ترانشیپ صورت گرفته است. طراحی و تدوین هزینه خدماتی که فاقد تعرفه در مجموعه تعرفه های سازمان می باشد، همانند تعرفه استافینگ و نیز کاهش میزان عملکرد (MOVE) کانتینرها ترانشیپ داخلی برای اعمال تخفیف از پنج به چهار هزار  MOVE  در راستای توسعه عملکرد ترانشیپ داخلی و حمل مستقیم کانتینر به بنادر کشور دو تغییر تعرفه ای صورت گرفته در بخش کانتینری است.

همچنین با هدف افزایش ترانزیت کالاهای کانتینری از بنادر کشور برای فورواردرهایی که بیش از ۲۰ هزار TEUعملیات تخلیه و بارگیری در هر بندر داشته باشند، تخفیف در هزینه انبارداری کانتینر تا سقف ۶۵ درصد و نیز تخفیف در هزینه زیربنایی منطقه ویژه  تا سقف ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر موارد عنوان شده، با هدف افزایش حمل کالاهای فله خشک توسط کانتینرهای روباز (OPEN TOP)، کانتینرهای حاوی کالاهای صادراتی فله معدنی مشمول تخفیفاتی شامل تخفیف در THC به میزان ۴۸ درصد، تخفیف در تعرفه انبارداری به میزان ۶۲ درصد و تخفیف در هزینه عملیات محوطه های اختصاصی به میزان ۳۰ درصد می شوند.   

ردیف

شرح تغییرات در بخش کانتینری

۱

طراحی و تدوین هزینه خدماتی که فاقد تعرفه در مجموعه تعرفه ها سازمان می باشد، همانند تعرفه استافینگ

۲

کاهش میزان عملکرد (MOVE) کانتینرها ترانشیپ داخلی برای اعمال تخفیف از ۵۰۰۰ به ۴۰۰۰ MOVE در راستای توسعه عملکرد ترانشیپ داخلی و حمل مستقیم کانتینر به بنادر کشور

 

۳

با هدف افزایش ترانزیت کالاهای کانتینری از بنادر کشور برای فورواردرهایی که بیش از ۲۰ هزار TEU عملیات تخلیه و بارگیری در هر بندر داشته باشند.

تخفیف در هزینه انبارداری کانتینر تا سقف ۶۵درصد

تخفیف در هزینه زیر بنایی منطقه ویژهتا سقف ۱۰۰ درصد

 

 

۴

 

 

با هدف افزایش حمل کالاهای فله خشک توسط کانتینرهای روباز(OPEN TOP) ، کانتینرهای حاوی کالاهای صادراتی فله معدنی مشمول تخفیفات میگردد.

تخفیف در THC ۴۸ درصد

تخفیف در تعرفه انبارداری ۶۲ درصد

تخفیف در هزینه عملیات محوطه های اختصاصی ۳۰ درصد

تغییرات به وجود آمده جهت تشویق حمل با ریل 

تخفیف در هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی منطقه ویژه  به کالاهای حمل  شده توسط ریل به میزان ۵۰ درصد و نیز افزایش معافیت انبارداری کانتینرهای حمل شده توسط ریل از پنج به ۱۰ روز با هدف افزایش حمل کانتینر از طریق ریل مشوق های در نظر گرفته شده در این بخش هستند.

ردیف

شرح تغییرات جهت تشویق حمل با ریل

۱

تخفیف در هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی منطقه ویژهبه کالاهای حمل شده توسط ریل

۵۰ درصد

۲

افزایش معافیت انبارداری کانتینرهای حمل شده توسط ریل از ۵ به ۱۰ روز

 

نظر شما