شناسهٔ خبر: 5272 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بررسي وضعيت کالبدي و بافت فرسوده يك محله از شهر نجف‌آباد

الگوی مشارکت مردمی محله نوید نجف‌آباد

بافت فرسوده نجف آباد- اصفهان محله نويد به مساحت تقريبا ۲ هکتار از محدوده بافت فرسوده مصوب شهر نجف آباد است که در مجاورت خيابان امام خميني و همچنين خيابان قدس قرار گرفته است. اين محدوده شامل ۷۹ پلاک مسکوني و ۲۰ پلاک تجاري است.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، طرح تفکيک مجدد اراضي در محله نويد براي محدودهاي به مساحت ۶ هزار مترمربع، شامل ۲۶ پلاک مسکوني که در مجاورت خيابان قدس است، تبيين شده است.

بررسي وضعيت کالبدي اين محله و وضعيت اجتماعي - اقتصادي اين بخش نشان ميدهد که از پلاکهاي مسکوني موجود ۳۰ درصد مسکوني مخروبه و خالي از سکنه بوده و ۶۲ درصد مسکوني قديمي هستند که اکثراً داراي ساکنان با تابعيت غير ايراني و مابقي پلاکها نوساز و زمينهاي باير است.

در اين محله با توجه به شرايط ساختاري موجود و همچنين آمادگي ساکنان جهت مشارکت در نوسازي محلي، طرح تفکيک مجدد اراضي با هدف تامين سرانه خدمات عمومي و تامين زير ساختهاي شهري و متعاقبا ايجاد ارزش افزوده زمين، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است.

در اين راستا اقدامات اوليه جهت تشکيل دفتر محلي و انجام عمليات نقشه برداري که شامل نقشه برداري حدود پلاک ها، کد ارتفاعي گذرها و حدود بلوکهاي طراحيشده است و نيز جمع آوري مدارک ثبتي صورت گرفت.

درخواست تشکيل شرکت تعاوني محلي، با برگزاري جلسه با اداره تعاون مطرح شد که منجر به تنظيم اساسنامه تعاوني مذکور و تصويب و ابلاغ آن توسط اداره تعاون شد.

در کليه مراحل اجراي پروژه، اطلاعرساني به مالکان درباره طرح با برگزاري جلسات انفرادي و عمومي انجام شد که جلسات انفرادي حدود ۳۰۰ ساعت و جلسات عمومي حدود ۲۰ ساعت به طول انجاميد. در همين راستا، جلساتي درباره نحوه ارزشگذاري پلاکها قبل و بعد از اجراي پروژه با کارشناسان و مالکان برگزار شد. بر مبناي مذاکرات مکرر، طرح تغيير کاربري و تفکيک مجدد اراضي که قبلاً مورد تاييد مالکان قرار گرفته بود در کميسيون ماده ۵ مطرح و به تصويب رسيد.

با تصويب اين طرح و انتقال اسناد توسط مالکان به شرکت تعاوني، انجام مراحل تجميع و تفکيک مجدد صورت گرفت. بر اين اساس قراردادهاي واگذاري زمين توسط شرکت تعاوني مطابق با طرح تفکيکي مصوب تنظيم و ابلاغ شد.

آغاز عمليات اجرايي اين پروژه با پرداخت وام وديعه مسکن و تخليه و تخريب حدوداً ۷۰ درصد از پلاک هاي موجود صورت گرفت.

برنامه ريزي هاي لازم جهت اصلاح شبکه تاسيسات شهري با تنظيم و انعقاد تفاهم نامه هايي بين شهرداري نجف آباد، سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري نجف آباد، سازمان هاي تاسيسات شهري و شرکت عمران و بهسازي شهري ايران صورت گرفته است. در روند اجراي اين پروژه، آماده سازي معابر و اصلاح شبکه تاسيسات انجام و طرح هاي معماري آماده شد.

در اين راستا، اقدامات بسترسازي انجام شده در الگوي مشارکت مردمي محله نويد نجف آباد به شرح زير گزارش شده است:

 تاسيس دفتر محلي

 مطالعات اوليه (مطالعه وضع موجود، جمع آوري اطلاعات و تعيين حدود)

 توجيه ساکنان و مالکان

 بررسي وضعيت ثبتي

 تشکيل شرکت تعاوني محلي

 برگزاري جلسات انفرادي

 برگزاري دو جلسه هماهنگي با ادارت تاسيسات شهري

 برگزاري جلسات هماهنگي با سازمان نظام مهندسي نجف آباد جهت اعمال تخفيفات لازم

 بازديد اعضاي هيئت مديره شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

 بازديد منتخبان محله همت آباد از محله نويد

 مذاکره با نمايندگان دانشگاه علوم پزشکي جهت تعريض پايگاه بهداشت

 تهيه بنرهاي آموزشي روند اجراي پروژه

همچنين اقدامات اجرايي زير نيز در الگوي مشارکت مردمي محله نويد نجف آباد انجام شده است:

 تهيه طرح اوليه

 ارزش گذاري زمينها توسط کارشناس

 تصويب طرح در کميسيون ماده پنج

 آغاز عمليات تخريب

 انعقاد توافق نامه تغيير حدود

 شروع عمليات ثبتي

 انعقاد قرارداد کارگزاري با شرکت تعاوني

 انتقال اسناد توسط اهالي به شرکت تعاوني

 انعقاد قرارداد واگذاري زمين

 پياده کردن نقشه تفکيکي بر روي زمين

 درخواست صدور پروانه توسط شرکت تعاوني

 صدور تهيه دستور نقشه بر اي ۹ پلاک

 تهيه طرح هاي معماري

 انتقال اسناد پلاک هاي ۹ - ۱۱ - ۲۷

نظر شما