شناسهٔ خبر: 5273 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مسئول انجمن شعرطنز حوزه هنري: بناهای تاریخی اصفهان در امان نیستند

تلاش‌هاي شرکت عمران و بهسازي شهري ايران براي خريد، نگهداري و مرمت کارخانه ريسباف ستودني است

سعيد بيابانکي مسوول انجمن شعر طنز حوزه هنري که از شاعران اصفهاني کشورمان است حفظ بناي تاريخي کارخانه ريسباف اصفهان را اقدامي حائز اهميت و ارزشمند خواند و گفت: شهر اصفهان در سال‌هاي گذشته از پيش‌آمدهايي که در جهت تخريب بناهاي تاريخي بوده، آسيب‌هاي جدي و فراواني را متحمل شده است.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، سعيد بيابانکي با بيان اينکه بيشک حفظ و نگهداري هر بنايي که از فاکتورهاي تاريخي و معماري بهره مند باشد، بهتر از تخريب آن است، توضيح داد: متاسفانه شهر اصفهان در سالهاي گذشته از پيشآمدهايي که در جهت تخريب بناهاي تاريخي بوده، آسيبهاي جدي و فراواني را متحمل شده، فعاليتهاي اينچنيني و غيرکارشناسي باعث شد که اعتراضهاي متعددي از سوي مجامع بينالملل و يونسکو مطرح شود. براي مثال تا چندين سال پيش حمامي تاريخي در شهر اصفهان وجود داشت که به خاطر بيدقتي و به عنوان اينکه در طرح قرار دارد، تخريب شد که اين کار اعتراضهاي گستردهاي را در پي داشت زيرا کاملا واضح است که امکان ساخت چنين بنايي ديگر وجود ندارد.

اين شاعر با ابراز خرسندي از تلاشهاي گستردهاي که از سوي شرکت عمران وبهسازي شهري وزارت راه و شهرسازي براي خريد، حفظ، نگهداري و مرمت کارخانه ريسباف اصفهان انجام ميشود، گفت: بدون ترديد حفظ بنايي با اين قدمت تاريخي حائز اهميت و ارزشمند است.بيابانکي ادامه داد:  البته تا جاييکه اطلاع دارم اين بنا در مسير احداث مترو شهر اصفهان واقع شده است و تونل از اين محدوده عبور ميکند. اگر اين اثر به لحاظ استحکام مقاومت کافي را نداشته باشد، قطعا در آينده با تکانهايي که در اثر عبور و مرور مترو ايجاد ميشود با آسيبهايي مواجه خواهد بود و تضميني براي سالم ماندن آن وجود ندارد.

وي با تاکيد بر نيازهاي بخش فرهنگي و هنري شهر اصفهان به وجود مجموعهاي از تالارهاي همايش، موسيقي و سخنراني در اين شهر گفت: شهر اصفهان به دليل بافتهاي تاريخي و نزديکي ابنيههاي تاريخي به يکديگر، فاقد زمينهايي براي ساخت و ساز تالارهاي کاربردي براي بخشهاي مختلف فرهنگي و هنري است. در واقع دست مهندسان ساخت و ساز در اين موضوع بسته است و البته به لحاظ قانوني نيز اين کار درست نيست. اين درحاليست که اصفهان به شدت به وجود مجموعه تالارهاي مجهز و کامل نياز دارد.

مسوول انجمن شعر طنز حوزه هنري با بيان اينکه در صورتي که اين بنا از سوي وزارت راه و شهرسازي خريداري و مکانهايي به عنوان تالارهاي شهر در آن تعبيه شود، به نفع اصفهان و کشور خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر در اين شهر براي برگزاري کنسرتهاي موسيقي به سالنهايي با گنجايش حداقل 2 هزار نفر نياز است که به لحاظ صوتي و صندلي نيز در شرايطي مساعد قرار داشته باشد اما متاسفانه اصفهان از چنين امکانات و حتي بنايي بيبهره است. به اين ترتيب بسياري از همايشهاي اصفهان آوارهاند و به ناچار مراسم در شهرهاي اطراف يا سالنهاي دانشگاهي برگزار ميشود. در اين شرايط براي مردم آسان نيست که براي حضور در اين همايشها به دانشگاه رفت و آمد داشته باشند.

بيابانکي بر اهميت خريد کارخانه ريسباف اصفهان از سوي وزارت راه و شهرسازي به عنوان حرکتي فرهنگي تاکيد کرد و آن را به عنوان عملي الگوساز دانست و ادامه داد: همه مهمانان خارجي- مانند روساي جمهور کشورهاي ديگر- که وارد ايران ميشوند، اصفهان را به عنوان دومين شهر براي بازديد انتخاب ميکنند. براي مثال به ياد دارم که کوفي عنان در سفر به ايران خواستار بازديد از شهر اصفهان شد. اين شاعر افزود: اصفهان به لحاظ تاريخي، فرهنگي و هنري جذابيتي براي غيرايرانيها دارد که شايد حتي براي ايرانيها چنين جذابيتي وجود نداشته باشد.وي مرمت بناهاي گذشتگان را راهکاري براي افزايش توريسم و ارتقا صنعت توريسم در ايران دانست و توضيح داد: اصفهان در صورت حفظ و نگهداري بناهاي قديمي ميتواند به عنوان قطب بزرگ گردشگري در ايران مطرح شود. اما در بحث تخريب بناهاي قديمي و ساخت و سازهاي جديد با مثالي مساله را شرح ميدهم. فرض کنيد اين بنا تخريب شده و به جاي آن بنايي مدرن احداث شود. بيشک بناي جديد جاذبهاي از لحاظ گردشگري نخواهد داشت زيرا جهان مملو از سالنهاي مجلل است اما ابنيه تاريخي مرمت شده، براي توريسم جذابيت داشته و ارزشمند است. 

.....................................

گفتگو: بيتا ناصر

نظر شما