شناسهٔ خبر: 5276 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طرح بازآفريني محلات قديمي از استراتژي‌هاي جديد توسعه شهر

عيسي سراقي رئيس اداره بافت هاي فرسوده شهري اداره كل راه وشهرسازي استان همدان گفت: تهيه طرح بازآفريني محلات قديمي يكي از استراتژي‌هاي جديد در توسعه شهري بوده و بسيار مهم تلقي مي‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان همدان،"مهندس عيسي سراقي" عنوان كرد: در اين راستا اين اداره اقدام به تهيه طرح هاي باززنده سازي محلات كلپا، حاجي و كبابيان در استان همدان نموده است.

رئيس اداره بافت هاي فرسوده شهري اداره كل افزود: اين طرح با مطالعات ميداني و نظر خواهي از اهالي اين محلات آغاز شده و با رويكرد مطالعات و مشاركت اجتماعي سبب ايجاد طرح هاي بهتري خواهد شدد كه شهروندان نيز در اجراي آن مشاركت مي نمايند.

وي در خصوص مشخصات يك شهر مطلوب بيان كرد: شهر مطلوب مكاني است كه بر اساس مزيتهاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي خود ايجاد ، مديريت و توسعه يابد .

مهندس سراقي در ادامه اظهار كرد: چنين شهري بايد از فرهنگ و مناسبات اجتماعي و مدني در كليه تعاملات جاري ميان شهروندان بهره گيرد چرا كه رشد و توسعه كالبدي آن بر اساس پيشينه تاريخي و مطالعات اجتماعي ضروري به نظر مي رسد.

وي يادآورشد: پروژه هايي كه مردم و اجتماع در فرآيند تهيه آن شركت مي كنند اجتماع محور بوده و بازده بهتري داشته و توانمند و عمل گرا خواهد بود.

مهندس سراقي در پايان خاطرنشان ساخت: همچنين نظارت بر رعايت حقوق همسايگي در تدوين ضوابط و اجرا از ديگر فعاليت هاي اين حوزه در حيطه مسائل اجتماعي و حفظ و احياء حقوق شهروندان است.

نظر شما