شناسهٔ خبر: 53169 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

طی یک ماه نخست سال ۹۷:

جابجایی بیش از ۴/۵ میلیون مسافر در فرودگاه‎های کشور/ انجام ۱۱ هزار و ۳۴۸ نشست و برخاست در مهرآباد

هواپیمای CRJ آمار شاخص‎های هوانوردی فروردین ۹۷، از جابجایی بیش از ۴ میلیون ۵۰۰ هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت در فروردین، با انجام ۳۶۸۴۲ فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه نزدیک به ۵۰ میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابجا کند.

بر همین اساس در فروردین ۹۷، فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۳۴۸ فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجایی بیش از یک میلیون و ۳۱۸ هزار مسافر پرترافیكترین فرودگاه بوده است و فرودگاه امام خمینی(ره) با نزدیک به ۵۷۶۷ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۸۹۰ هزار مسافر دومین فرودگاه پرترافیك كشور و فرودگاه مشهد با ۵۵۷۶ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۸۱۱ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از ۱۶ میلیون بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از ۱۱ میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش نزدیک به هفت میلیون و ۷۷۵ هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای فروردین ۹۷، نزدیک به ۲۸۷۸۰ فروند است كه طی آن بیش از سه میلیون و ۲۹۶ هزار مسافر و بیش از ۲۸ میلیون كیلوگرم بار منتقل شدهاست.

با توجه به اینكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با بیش از ۴۶۸۸ فروند نشست و برخاست، نزدیک به ۶۸۵ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار كیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۶۳۳ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به ۲۶۴ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون و ۴۰۹ هزار كیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی فروردین ۹۷، در فرودگاههای بینالمللی تحت مالكیت شركت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست ۸۰۶۲ فروند هواپیما است كه طی آن بیش از یک میلیون و ۲۰۸ هزار مسافر و بیش از ۲۱ میلیون و ۴۳۵ هزار كیلوگرم بار منتقل شدهاست.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست بیش از ۵۶۹۶ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۸۸۸ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۶ میلیون كیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۸۸۸ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۶ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون و ۱۷۴ هزار كیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست ۳۶۲ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش ۴۵۱۰۶ مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۷۳۰ هزار كیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند./

نظر شما