شناسهٔ خبر: 53228 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضور مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی؛

آزمون ورود به حرفه مهندسان استان آغاز شد

نظام مهندسی خراسان جنوبی آزمون ورود به حرفه مهندسان، كاردانهای فنی ومعماران تجربی همزمان با سراسر كشوردرروزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سالجاری در ۲ نوبت صبح وعصر باحضور ۸۱۸ داوطلب درمحل دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره روابط عمومی راه وشهرسازی خراسان جنوبی، جعفری در مراسم برگزاری آزمون اظهارداشت:به استناد ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ وزارت راه وشهرسازی برای ورود به حرفه واعطاء صلاحیت به مهندسان، كاردان‌های فنی ومعماران تجربی نسبت به برگزاری آزمون در ۷ رشته ترافیك، شهرسازی، معماری، عمران، تاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی و نقشه برداری اقدام نماید.

 مدیركل راه وشهرسازی خراسان جنوبی افزود:پس ازبرگزاری آزمون وقبول شدن واجدین شرایط صلاحیت حرفه ای برای انجام خدمات مهندسی دربخشهای نظارت، طراحی واجرا به مهندسان پروانه اشتغال به كار اعطاء می نماید وبا هماهنگی وزیرنظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فعالیت می نمایند.

وی افزود:درسال ۹۷ حدود ۸۱۸ نفر داوطلب شركت درآزمون داریم كه ازاین تعداد ۱۱۴ نفر زن و۷۰۳ نفر مرد هستند وبیشترین شركت كننده دربخش نظارت عمران وكمترین مربوط به رشته ترافیك است.

نظر شما