شناسهٔ خبر: 53748 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معرفی کتاب؛

راهنمای معماری مساجد

کتاب کتاب راهنمای معماری مساجد نوشته اکبر زرگر که به پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۸۶منتشر شد بار دیگر به همت دانشگاه شهید بهشتی مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب معماری مساجد در سه فصل به شرح زیر تهیه و تدوین شده بود:

فصل نخست: کارکردهای مسجد

۱-۱. درباره نیایش

۱-۲. کارکردهای مسجد در گذر زمان

الف- متون دینی

ب- دگرگونی ها در کارکرد مسجد

۱-۳. کارکردهای مسجد از دیدگاه امام خمینی(ره)

۱-۴. نیازهای کارکردی مسجد امروزی (نتیجه گیری)

فصل دوم: معماری مساجد تاریخی و معاصر

۲-۱. بررسی تاریخی معماری مساجد

۲-۲. گونه شناسی مسجد

۲-۳. آرایه ها و تزئینات

۲-۴. بررسی چند نمونه تاریخی

۳-۴. بررسی معماری مساجد معاصر

فصل سوم: مبانی نظری و برنامه ریزی فضایی مسجد

۳-۱. ویژگی های بنیادین مسجد

۳-۲. ویژگی های کالبدی مسجد

۳-۳. احکام فقهی مسجد

۳-۴. دیدگاه طراحان امروزی

۳-۵. برنامه ریزی فضایی (فیزیکی) مسجد

۳-۶. عوامل موثر بر ساماندهی فضایی مسجد

گفتنی است، ایزدی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخیرا اعلام کرد که کتاب فوق به پیشنهاد معاونت معماری و شهرسازی طی تفاهم نامه ای جدید با دانشگاه شهید بهشتی و دکتر زرگر در حال بازنگری است.

نظر شما