شناسهٔ خبر: 54330 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

توسط هواپیمای فلایت چک انجام شد:

وارسی هوایی تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه پارس آباد

فلایت چک وارسی پروازی دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه پارس آباد توسط هواپيمای فلايت چک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران و با همکاری کارشناسان کنترل ترافيک هوايی و ارتباطات و ناوبری هوايی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی به نقل از روابط عمومی فرودگاههای اردبيل، انجام عملیات وارسی پروازی سامانههای ناوبری هوایی VOR/DME فرودگاه پارس آباد منطبق با اسناد و دستورالعملهای ایکائو انجام شد.

در وارسی پروازی ضمن اعمال تنظیمات ضروری درخواستی و کالیبراسیون تجهیزات، پخش اطلاعات هوانوردی سامانه های ناوبری هوایی VOR/DME مورد بررسی قرار گرفت ونوتام (اطلاعیه هوانوردی) آن نیز از سوی مرجع ذی صلاح مربوط  صادرشد.

گفتن است، براساس استانداردهای بین‌المللی ایکائو سند شماره ۸۰۷۱، لازم است دستگاه‌های ناوبری فرودگاه‌ها به صورت دوره‌ای سه تا شش ماه و یک ساله مورد تست فلایت چک پروازی قرار بگیرند.

نظر شما