شناسهٔ خبر: 54499 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مديرکل دفتر مقررات فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غيرعامل:

کليات دستورالعمل عمليات زمستانی شرکت فرودگاه‎ها تدوين شد/ تقدم پيشگيری بر مقابله در حوزه پدافند غيرعامل فرودگاهی

فرشید گلیج مديرکل دفتر مقررات فرودگاهی، مديريت بحران و پدافند غيرعامل از تدوين کليات دستورالعمل عمليات زمستانی و عملياتی شدن آن تا شروع فصل بارش خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران فرشید گلیج  با اعلام این خبر عنوان كرد: دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از بهمن ۹۶  طی برگزاری جلسات متعدد كارشناسی با حضور كارشناسان متخصص شرکت از جمله اداره كل كنترل ترافیك هوایی، اداره كل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی، اداره كل آتشنشانی و هدایت زمینی هواپیما، فرودگاه بینالمللی مهرآباد و حراست و امنیت فرودگاهی و با كار تیمی بیش از ۶۰۰  نفر ساعت، كلیات دستورالعمل عملیات زمستانی را تدوین كرده است.

وی با بیان اینكه ویرایش اول كلیات این دستورالعمل در آستانه ابلاغ است، افزود: بر اساس این دستورالعمل، مواردی همچون آموزش نیروی انسانی، نحوه اطلاعرسانی، اقدامهای مراحل مختلف عملیات برفروبی (قبل، حین و بعد)، پیشبینی نیازها و بررسی تجهیزات برفروبی وعوامل وابسته، نحوه تهیه تفاهمنامه و دستورالعمل همكاری با ارگانها، نهادها و شركتهای هواپیمایی و همچنین استفاده از ظرفیت فرودگاههای معین در مقابله با بحران برف را شامل میشود.

گلیج  گفت: هر فرودگاه باید دستورالعمل برفروبی ویژه خود را تهیه و تا پایان مرداد ماه به دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارسال كند. همچنین هر فرودگاه ملزم است، تا پایان شهریور ماه هرسال، اولین جلسه  نحوه مواجهه و مقابله را برگزار و نیز گزارش آمادگی پرسنلی و تجهیزاتی با بحران فصل سرما را ارائه كند.

مدیركل دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با بیان اینكه دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به صورت فعال تمام اخطارهای هواشناسی را در فصول سال به نحو مقتضی و در سریعترین زمان ممکن اطلاعرسانی می كند، افزود: دستورالعمل فرودگاههای معین و نحوه همکاری در حوزه نیروی انسانی و تجهیزاتی به فرودگاههای متأثر از بحران  نیز در دست تهیه و تدوین است.

وی با تاكید بر اینكه دانش پدافند غیرعامل فرودگاهی به روز، ملی و  بینالمللی است، گفت: بشر از ابتدای خلقت ناخواسته از اقدامات مشابه پدافند غیرعامل برای حراست خویش از تهدیدهای طبیعی و انسانی بهره برده است، بنابراین این تفکر ریشه نظامی نداشته است و امروزه حتی كشورهای توسعه یافته و فاقد تشکیلات نظامی از جمله سوئیس در حوزه عمل به الزامات پدافند غیرعامل پیشرو هستند.

گلیج با اشاره به اینكه صنعت هوانوردی در ذات خود برخی از الزامات پدافند غیرعامل را پوشش میدهد و عملیاتی میکند، توضیح داد: بر این اساس، پیادهسازی مواردی از اصول حاكم بر پدافند غیرعامل در صنعت فرودگاهی را انجام دادهایم و اكنون در مرحله بررسی و اقدام علیه تهدیدهای نوین در حوزههای مختلف هستیم.

مدیركل دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تاكید كرد: شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مطابق اصول چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، اصل پیشگیری را محور اقدامات خود قرارداده و مقابله با تهدیدها در اولویت بعدی است.

نظر شما