شناسهٔ خبر: 5475 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رئيس موسسه فرهنگي ايکوموس با تاکيد بر اهميت تبديل بناي تاريخي ريسباف به يک مرکز فرهنگي تاريخي:

اقدام شرکت عمران و بهسازي شهري براي حفظ کارخانه ریسباف حائز اهميت است

مهدي حجت رئيس موسسه فرهنگي ايکوموس (شوراي بين المللي بناها و محوطه‌هاي تاريخي) گفت: اگر بناهاي تاريخي اصفهان احيا شوند مي‌تواند به عنوان شهر فرهنگ و هنر نام برجسته‌اي در تمام دنيا داشته باشد همانطور که در حال حاضر نام برجسته‌اي براي جهانيان دارد.

مهدي حجت در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي با اشاره به تلاش و برنامه اين وزارتخانه براي بهسازي بناي تاريخي کارخانه ريسباف اصفهان و تبديل آن به يک مرکز فرهنگي و تاريخي گفت: اقدام شرکت عمران و بهسازي شهري از شرکتهاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي براي بهسازي اين بناي تاريخي اصفهان به عنوان متولي احياي بافتهاي تاريخي بسيار مثبت و حائز اهميت است.

وي با بيان اينکه بهسازي بناي تاريخي کارخانه ريسباف اصفهان امکان خوبي را براي شهر زيبا، فرهنگي و هنري اصفهان فراهم ميکند، افزود: شايستهترين تصميم تبديل اين بناي تاريخي به موزه يا مرکز فرهنگي و تاريخي براي شهر اصفهان است تا تمام هنرمندان ارزشمند بتوانند ضمن تعامل با يکديگر، محل و نمايشگاهي براي عرضه محصولات خود داشته باشند.

حجت ارتباط شاخههاي هنري مختلف را از مزيتهاي تبديل بناي تاريخي کارخانه ريسباف اصفهان به مرکز فرهنگي عنوان کرد و گفت: اين اقدام ميتواند نقطه عطفي براي ايجاد فضايي ارزشمند در آينده باشد.

رئيس موسسه فرهنگي ايکوموس ايران درباره همکاري نهادها و دستگاههاي ذيربط با وزارت راه و شهرسازي در جهت بهسازي اين بناي تاريخي اضافه کرد: خوشبختانه با مساعي شرکت عمران و بهسازي شهري زمينه همکاري لازم بين دستگاههاي مربوطه فراهم شده است.

قائم مقام سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: استاندار اصفهان و دستگاههاي مالي آگاهي خوبي از بهسازي اين بناي تاريخي دارند و براي اين اقدام ارزشمند حمايتهاي لازم را انجام ميدهند.

حجت با تاکيد بر اينکه بناهاي تاريخي شهر اصفهان واقعا به نوسازي نياز دارند، تصريح کرد: در صورتي  که اين بناهاي تاريخي احيا شوند اصفهان ميتواند به عنوان شهر فرهنگ و هنر نام برجستهاي در تمام دنيا داشته باشد همانطور که در حال حاضر نيز اينگونه است.

وي با بيان اينکه مرمت و بهسازي بناي تاريخي کارخانه ريسباف اصفهان دقت بسيار زيادي لازم دارد، تاکيد کرد: انتخاب اين مکان به عنوان يک مرکز تاريخي و فرهنگي نيز تصميم بسيار خوبي است.

رئيس موسسه فرهنگي ايکوموس ايران گفت: از همه مسئولان استاني و دستگاههاي اقتصادي در خواست ميکنم تا حمايتهاي لازم را براي بهسازي بناي تاريخي کارخانه ريسباف در جهت توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان انجام دهند.

نظر شما