شناسهٔ خبر: 54861 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

توسط مدیر شهرسازی و معماری استان صورت گرفت؛

تفویض اختیار صدور مجوز احداث گلخانه به مدیریت امور اراضی قزوین

محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری از تفویض اختیار صدور مجوز احداث گلخانه و تاسیسات جنبی آن به مدیریت امور اراضی استان با ضرورت رعایت شرایط مشخص خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی، با اشاره به مصوبات سومین جلسه کارگروه امور زیربنایی وشهرسازی استان که به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مدیر کل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید، صدور مجوز احداث گلخانه و تأسیسات جنبی آن توسط کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی به مدیریت امور اراضی استان تفویض شد.

وی در ادامه افزود: مقرر گردید مدیریت مذکور رأساً پس از طی روال کمیسیون تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به مراجع صدور پروانه ارسال نماید.

به گفته اسماعیلی به منظور حرکت در راستای کاهش حجم درخواست ها در جلسات کارگروه و کیفی سازی تصمیم سازیها، همچنین با توجه به لزوم تسهیل در فرآیند اخذ مجوز، اجرا و توسعه پروژه های احداث گلخانه در جهت صرفه جویی در مصرف آب و اشتغالزایی، صدور مجوز احداث گلخانه با رعایت شرایطی از جمله رعایت حرایم آبی، حرایم راه، رعایت مفاد نظامنامه صدور مجوز واحدهای گلخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت ساخت تأسیسات جنبی و ساخت آن در یک طبقه، به مدیریت امور اراضی استان تفویض شد تا مدیریت مذکور پس از طی روال قانونی، به مراجع صدور پروانه ارسال نماید.

در ادامه رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اداره کلبا اعلام این مطلب که؛ درنشست کارگروه مذکور، علاوه بر مصوبه فوق درخصوص دستورالعمل تعیین حوزه اختیارات شهرداری ها و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت صدور مجتمع های خدماتی رفاهی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت خاطر نشان کرد: با توجه به استعلامات صورت پذیرفته توسط استانداری از وزارت کشور، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در دفتر حقوقی ریاست محترم جمهوری، مقرر گردید صدور پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها و روستاها با شهردار و دهیار باشد.

سودابه زرین پور تصریح کرد: هرگونه احداث بنا در اراضی موضوع مواد ۴ و ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و روستاها به عهده مرجعی است که توسط معاونت عمرانی استانداری ها تعیین می گردد.

زرین پور در ادامه اشاره کرد: علاوه بر ۲ مصوبه فوق، برای ۵۱ مورد درخواست های اشخاص خصوصی نیز در زمینه پروژه های خدماتی، گردشگری، صنعتی و کشاورزی تصمیم گیری شده است که از اهم مصوبات کارگروه مذکور، پایانه صادراتی، کشاورزی، مجتمع خدماتی رفاهی، مولد مقیاس کوچک، تولید آب معدنی بوده است که مصوبات مذکور جهت سیر روال بررسی و تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نیز جهت اخذ استعلامات به مدیریت امور اراضی استان ارسال شده است.

نظر شما