شناسهٔ خبر: 55140 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر صورت گرفت؛

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی بوشهر

اطلاعیه اداره کل راه وشهرسازی استان بوشهر جهت انتخابات هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و ساختمان این استان اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، نظر به اینكه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر،انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را از ساعت ۸ الی ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ در محل اداره كل راه وشهرسازی استان واقع در خیابان رئیسعلی دلواری برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از كلیه علاقمندان حائزشرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در یكی از رشته های اصلی: معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك كه واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آنبه شرح زیر بوده وعلاقمند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با در دست داشتن:

  1. اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به كار مهندسی(دو سری)
  2. اصل و تصویر مصدق كارت یا گواهی معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان(دو سری)
  3.  اصل و تصویر مصدق مدرك تحصیلی در رشته اصلی(مبنای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی)(سهسری)
  4.  اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه(سه سری)
  5.  اصل و تصویر مصدق كارت ملی(سه سری)
  6.  
  7. تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان/ اعضای شورای انتظامی و كاركنان سازمان استان اعم از دفتر مركزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان وسایر كاركنان موضوع بند ۶-ح فصل چهارم نظامنامه
  8. گواهی عدم سوء پیشینه كیفری
  9. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاههای مورد تأیید هیأت اجرائی و دستگاه نظارت استان
  10. پوشه آبی رنگ

از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۶ لغایت ۹۷/۰۴/۲۱۲ به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در خیابان رئیسعلی دلواری- اداره كل راه و شهرسازی استان بوشهر- ساختمان شماره ۱ مراجعه و پس از تكمیل فرمهای مربوطه ثبت نام نمایند.

بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقصیا درخواست هایی كه پس از اتمام مدت مذكور و درخواستهایی كه داوطلب عضویت در هیأت مدیره دارای مدرك تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی  است كه اعضای آن كمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد،  ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت كه دارای مدرك تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان و حائز شرایط نظامنامه باشند.

نظر شما