شناسهٔ خبر: 5545 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مسکن مهر بايد در بافت فرسوده اجرا مي‌شد

يوناتن بت کليا يوناتن بت کليا*: بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده بحثي گسترده است که به عزم و اراده جمعي مسئولان نياز دارد.

توجه به پايداري سازهها ديگر يک ترجيح نيست بلکه يک ضرورت است و بايد با از بين بردن بافتهاي فرسوده و بازسازي و نوسازي آنها شاهد تخريب ساختمانها و تلفات ناشي از زلزلههايي با قدرت سه يا چهار ريشتر نباشيم.

سياستهاي توليد انبوه مسکن همواره در دستور کار دولتها بوده است که مسکن مهر يکي از اين موارد است؛ البته انتقاداتي به آن وارد است،  بهتر بود اين طرح در مناطق بافت فرسوده اجرا ميشد. بايد تسهيلاتي براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاران در نظر گرفته شود تا شرايط به گونهاي باشد که سرمايه گذاران در احياي بافت فرسوده از بازگشت سرمايه خود اطمينان داشته باشند که اين امر تنها با ايجاد ثبات اقتصادي و مهار تورم افسارگسيخته امکان پذير است که خوشبختانه دولت يازدهم قدمهاي خوبي که در اين رابطه برداشته است اميد بهبود و افزايش سرمايه گذاري را نويد ميدهد.

* نماينده اقليت مذهبي مسيحيان آشوري  و عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما