شناسهٔ خبر: 5547 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

لزوم اقدامات جدی برای زنان سکونتگاه‌های غیررسمی

زنان سکونتگاه‌های غیررسمی سميه فرهادي*: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده تعداد کل واحدهاي مسکوني نيازمند بهسازي در سکونتگاه‌هاي غير رسمي ۱.۵ ميليون واحد است که براي بهسازي تدريجي اين مناطق و خروج آن‌ها از وضعيت کنوني حدود ۳۰۰ ميليارد ریال مورد نياز است.

۹ ميليون نفر در سکونتگاههاي غير رسمي و حاشيهاي ۷۷ شهر مطالعه شده کشور به وسعت ۵۳ هزار هکتار زندگي ميکنند که اين جمعيت بر اساس برآوردها حدود ۲.۵ ميليون خانوار را شامل ميشود.

ضمن بررسي اجمالي چالشهاي فراروي جامعه زنان در برنامههاي توسعه شهري، اقدامات جدي براي رفع مشکلات جامعه زنان انجام شده است؛ هدف رويکرد توانمندسازي زنان خوداتکايي بيشتر و تقويت دروني آنهاست برخورد با نيازهاي استراتژيک زنان و نابرابري ساختاري به طور غير مستقيم از راه تجهيز زنان براي تشکلهاي زنان در پايين ترين سطح و با تامين نيازهاي علمي تحقق مي يابد مجموعه شرکت عمران و بهسازي شهري با وجود همه محدوديتهاي قانوني و ساختاري حداکثر تلاش خود را براي توجه ويژه به تقويت رويکردهاي جنسيتي در نظام برنامه ريزي و اجرايي اين مجموعه به کار گرفته است و اقدامات قابل توجهي را در بخش رفع مشکل جامعه زنان انجام دادهايم. اين مجموعه با آگاهي از محدوديتهاي موجود موفق شده از ظرفيت سازمانهايي از قبيل استانداري، فرمانداري، شهرداري و دستگاههاي خدماتي در بافتهاي مورد مداخله استفاده کند.

همچنين ۱۷۵ طرح با هزار و ۳۰ ميليارد ريال هزينه در سکونتگاههاي غير رسمي ۲۴شهر و ۷۵ محله با همکاري مديريت شهري و مردم اجرا ميشود که اين طرحها در قالب ارتقاي سرانه خدمات شهري از قبيل ساخت مراکز آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، فني و حرفهاي، اجراي شبکه آب و فاضلاب، آب آشاميدني سالم و روشنايي معابر اجرا و يا در دست اجرا است.

با عنايت بر رويکرد جنسيتي حاکم بر نظام برنامه ريزي شهري، شرکت عمران و بهسازي شهري ايران گامهاي بلندي در راستاي تقويت ملاحظات جنسي در تعريف طرحها و برنامه ريزي هاي خود در بافتهاي نابسامان شهري برداشته و به اهميت بسيج منابع انساني(همه گروهها) توجه ويژه نموده است.

 با هدف ايجاد هماهنگي بين بخشي در اين زمينه تفاهم نامههايي با سازمان بهزيستي کشور، معاونت اجتماعي ناجا، نهاد کتابخانههاي عمومي، سازمان فني و حرفهاي، سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور، انجمنهاي مددکاران اجتماعي ايران، جمعيت امام علي (ع) و بسيج سازندگي مبادله و به استانها ابلاغ شده و پيش نويس هفت تفاهم نامه همکاري بين بخشي با برخي دستگاهها تهيه شده است.

*مشاورامور بانوان مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما