شناسهٔ خبر: 5614 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

جانشين فرمانده نيروي انتظامي مشهد اعلام کرد:

وقوع بيش از ۵۰ درصد جرايم خرد در مناطق حاشيه‌‌نشین

حاشیه نشینی مشهد- کال زرکش جانشين فرمانده نيروي انتظامي مشهد با بيان اينکه بيش از ۵۰ درصد جرايم خرد مشهد در مناطق حاشيه‌اي اين شهر رخ مي‌دهد، گفت: نيروي انتظامي قادر است در مدت ۴۸ ساعت تمام اين مناطق را پاکسازي کند اما فضاي کافي براي نگهداري خلافکاران و معتادان وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سرهنگ محمد بوستاني با بيان اينکه همه پهنههاي سکونتگاههاي غير رسمي مشهد تحت پوشش نيروي انتظامي هستند، درباره پاسگاههاي موجود در مناطق حاشيهاي مشهد تصريح کرد: ۶ پاسگاه شهيد باهنر، شهيد رجايي، گلشهر، خواجه ربيع، کاظم آباد و خلق آباد در مناطق حاشيهاي مشهد واقع شدند.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي مشهد با بيان اينکه مسائل امنيتي محدود به زمان و مکان نيست، گفت: نيروي انتظامي وظايف خود را انجام ميدهد، ضمن اينکه بايد توجه داشت مناطق حاشيهاي مشهد تبديل به پاتوق براي اراذل و خلافکاران شده است. همچنين بافتهاي حاشيهاي به گونهاي است که با توجه به کوچههاي تنگ و باريک آنها، امکان گشت نيروي انتظامي وجود ندارد و اين مناطق نقاط کوري است که براي گشتزني مشکل ايجاد ميکند.

سرهنگ بوستاني با تاکيد بر اينکه دسترسي به مواد مخدر براي معتادان در محلات حاشيهاي آسانتر است، درباره اقدامات نيروي انتظامي براي ساماندهي امنيت اين مناطق گفت: براي اينکه اقدامات انتظامي در سکونتگاههاي حاشيهاي مشهد بيش از پيش افزايش يابد قطعا همه دستگاهها از جمله شهرداري و بهزيستي بايد حمايت کنند.

جانشين فرماندهي نيروي انتظامي مشهد، فقر، خشکسالي و کمآبي را از مهمترين عوامل ايجاد و توسعه مناطق حاشيهنشين عنوان کرد و افزود: در گذشته افرادي که تمکن مالي براي تهيه مسکن در شهرها را نداشتند ناگزير به حاشيه شهر روي آوردند زيرا ارزش زمين و ملک در اين مناطق به مراتب کمتر از شهر است.

وي با اشاره به اينکه خدمات شهري، فرهنگي، مسجد و خدمات بهداشتي در مناطق حاشيهاي مشهد بايد فراهم شود، گفت: در مرحله اول بايد جمعيت اين مناطق مورد مطالعه قرار گيرد. بر اساس برآوردهاي انجام شده، بخش زيادي از جمعيت مناطق حاشيهنشين از اتباع خارجي هستند که حتي هويت تعدادي از آنها مشخص نيست.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي مشهد ادامه داد: تعداد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تبعه خارجي در اين مناطق سکونت دارند که بيشتر آنها از کشورهاي افغانستان، پاکستان و عراق مهاجرت کردهاند.

سرهنگ بوستاني به آمار سرقت در مناطق حاشيهاي مشهد اشاره کرد و گفت: بيشترين سرقت خودرو در مشهد مربوط به مناطق برخوردار است اما تعداد قابل توجهي از اين خودروهاي سرقت رفته در مناطق حاشيهاي کشف ميشوند؛ اين موضوع نشان ميدهد خلافکاران از مناطق حاشيهاي با حضور در مناطق برخوردار مشهد، خودروها را سرقت ميکنند.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي مشهد در ادامه با تاکيد بر توسعه خدمات شهري در مناطق حاشيهاي گفت: اگر در چارچوب شهرسازي، دستگاههاي خدماترسان نسبت به افزايش خدمات و تغيير بافت در اين مناطق اقدام کنند قطعا آثار وقوع جرم کاهش مييابد.

وي درباره دلايل عدم برخورد پليس با خلافکاراني که در ملاء عام و بدون هيچ هراسي اقدام به خريد و فروش مواد مخدر در مناطق حاشيهاي ميکنند توضيح داد: نيروي انتظامي قادر است در مدت ۴۸ ساعت تمام اين مناطق را پاکسازي کند اما فضاي کافي براي نگهداري خلافکاران و معتادان وجود ندارد؛ چراکه اردوگاه و کمپ مسئوليت نگهداري از معتادان را بر عهده دارد و اين فضا بايد توسط دستگاههاي ذيربط ايجاد شوند.

سرهنگ بوستاني با تاکيد بر اينکه تمام مناطق حاشيهاي مشهد تحت پوشش نيروي انتظامي قرار دارند، ادامه داد: مناطق حاشيهاي مشهد پاتوقي براي جنايتکاران شده، به طوري که بيش از ۵۰ درصد جرايم خرد مشهد در اين مناطق رخ ميدهد. خريد و فروش مواد مخدر، سرقتهاي خرد، نزاع، درگيري و مفاسد اجتماعي از عمده جرمهاي سکونتگاههاي حاشيهاي مشهد هستند که برخي از اين جرايم توسط مهاجران انجام ميشود.

رايزني براي راهاندازي کلانتري در چهار منطقه حاشيه نشين

جانشين فرمانده نيروي انتظامي مشهد در ادامه از رايزني براي راهاندازي چند کلانتري در مناطق حاشيهاي مشهد خبر داد و گفت: مصوبه راه اندازي کلانتري در مناطق التيمور، رسالت، کاظم آباد و مهرگان را از ناجا دريافت کرديم و در حال رايزني براي ايجاد اين کلانتريها هستيم.

وي درباره زمان راهاندازي اين کلانتريها گفت: زمان آن بستگي به همکاري ساير دستگاههاي ذيربط از جمله شهرداري دارد؛ در صورتي که نهادهاي مربوطه همکاري کنند در مدت دو هفته اين کلانتريها راهاندازي ميشوند. موضوع راه اندازي اين کلانتريها در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر که زير مجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر است مطرح شد اما مشکل اصلي تامين اعتبار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما