شناسهٔ خبر: 56233 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛

امضای یادداشت همکاری بین سازمان بنادر و جامعه مهندسان مشاور ایران

مراسم سازمان بنادر و جامعه مهندسان مشاور ایران با رویکرد " اقدام مشترک" و به منظور ارتقای سطح کیفی در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها، یادداشت همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  در مراسم امضا یادداشت همکاری با جامعه مهندسان مشاور ایران، گفت: در چارچوب این یادداشت همکاری، کارگروه تخصصی بندرسازی با هدف تشریک مساعی و توسعه صادرات خدمات مهندسی تشکیل می شود که محمدرضا الهیار؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر ریاست آن را بر عهده دارد.

«مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها»، «پیشنهاد تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌ها و مقررات»، «توسعه و ارتقای ظرفیت مهندسی کشور در حوزه دریایی و بندری» و «آموزش و مدیریت دانش در حوزه مهندسی دریایی» از جمله اهداف مهم  تشکیل گروه تخصصی بندرسازی با مشارکت جامعه مهندسان مشاور قلمداد می شود.

مطابق ماده ۳ این یادداشت همکاری و با توجه سیاست ها و خط مشی های سازمان بنادر، کارگروه تخصصی بندرسازی وظایف و مسئولیت هایی چون «همفکری در تعریف پروژه های مطالعاتی، عمرانی، تجهیزاتی و تعمیراتی بر اساس اسناد بالا دستی و مورد نیاز بنادر»؛ «همفکری در فرایند بررسی و تصویب مطالعات  »؛ «تقویت نهاد های علمی داخلی و بین المللی» و «همفکری در جهت ارتقای روش های جذب سرمایه خارجی» را دنبال می کند.

به گزارش سازمان بنادر ودریانوردی گفتنی است که یادداشت همکاری بین سازمان بنادر و جامعه مهندسان مشاور ایران توسط محمدرضا الهیار؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و بهروز گتمیری؛ رئیس جامعه مهندسان مشاور امضا شد.

نظر شما