شناسهٔ خبر: 5669 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مصوبات جدید شوراي عالي شهرسازي و معماري؛

ممانعت از هر گونه تفكيك و افراز در محدوده باغات كن/ تثبيت كاربري بوستان بين بزرگراه بابايي تا ارتفاعات قوچك به عنوان پارك عمومي

جلسه 21شورای عالی معماری و شهرسازی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو ديدار مورخ ۱۷ اسفند ماه ۹۳ با مقام معظم رهبري مصوب كرد كه دبيرخانه شوراي عالي موظف است در اسرع وقت مكاتبات لازم را با سازمان ثبت اسناد كشور درباره ممانعت از هر گونه تفكيك و افراز در محدوده باغات كن به عمل آورد و بوستان بزرگ مابين بزرگراه شهيد بابايي تا ارتفاعات قوچك به عنوان پارك عمومي در طرح تهران تثبيت شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مركز روابط عمومي و اطلاع رساني این وزارتخانه، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو ديدار مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ مقام معظم رهبري با مسئولان و فعالان حفظ منابع طبيعى، محيط زيست و فضاى سبز شهري، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ ضمن تأمل مجدد در بيانات رهبر انقلاب و ابراز تشكر از توجه مدبرانه ايشان در اجزاء مقولات و موضوعات مربوط به محيط زيست طبيعي و مصنوع در كشور مقرر كرد:

۱. دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در اسرع وقت با تشكيل هسته هاي كاري فعال نسبت به احصاء تدابير، سياست ها و راهبردهاي اعلام شده در اين بيانات اقدام و نتايج آنرا در قالب طرح و الزامات طرح ريزي و معماري فضا و كاربري زمين به صورت نوبه اي جهت تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد.

۲. با توجه به دستورات رهبري در اين بيانات، دبيرخانه شوراي عالي موظف است مكاتبات و پيگيري هاي لازم درباره مصوبات موسوم به اراضي كلاك لواسان و باغ سيب كرج و بوستان مادر تهران و ساير موارد مشابه را تا حصول نتيجه به عمل آورده و گزارشات آنرا به دفتر رهبري و شوراي عالي ارائه نمايد.
الف: به طور خاص رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري به نمايندگي از شورا مكاتبه اي را با رهبري معظم انقلاب به عمل آورده و گزارشي از اقدامات شورا درباره باغ سيب كرج و اراضي كلاك ارائه نمايند.

۳. نظر به تأكيد رهبري مبني بر فرهنگ سازي و اشراف مردم نسبت به اقدامات دستگاهها دبيرخانه پيش بيني هاي لازم درباره اطلاع رساني مناسب و موثر پيرامون مصوبات مرتبط در يكسال گذشته خصوصاً مصوبات مذكور در بند ۲ را به عمل آورده و از كليه امكانات و توانمندي هاي رسانه اي در اين زمينه بهره برداري نمايد.

۴. شوراي عالي از اقدام بجا و شايسته شوراي اسلامي شهر تهران درباره باغات كن تقدير به عمل آورده و در همين رابطه ضمن تثبيت محدوده باغات كن به عنوان پهنه G و لحاظ آن به عنوان اساس طرح جامع در طرح تفصيلي شهر تهران و تعيين آن به عنوان پارك عمومي مقرر كرد:
الف: هر گونه تغيير در پهنه اين باغات ممنوع مي باشد.
ب: شهرداري تهران موظف به تملك اين باغات و تبديل كامل محدوده آن به پارك عمومي مي باشد . علاوه بر تعيين بودجه هاي لازم به منظور تملك باغات توسط شوراي اسلامي شهر تهران در حال و آينده، سازمان ملي زمين و مسكن موظف است تمام تلاش و مساعي خويش را جهت كمك به شهرداري تهران در اين زمينه و از جمله بصورت تهاتر به عمل آورد.
ج: دبيرخانه شوراي عالي موظف است در اسرع وقت مكاتبات لازم را با سازمان ثبت اسناد كشور درباره ممانعت از هر گونه تفكيك و افراز در محدوده باغات كن به عمل آورد.

۵. بوستان بزرگ مابين بزرگراه شهيد بابايي تا ارتفاعات قوچك به عنوان پارك عمومي در طرح تهران تثبيت و كليه دستگاهها موظف به همكاري بي قيد و شرط با شهرداري تهران جهت آماده شدن اين فضا به منظور استفاده عموم مردم مي باشند. دبيرخانه شوراي عالي موظف است در اسرع وقت مكاتبات لازم با سازمان ثبت اسناد كشور را درباره منع افراز و تفكيك در اين اراضي نيز به عمل آورد.

۶. اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه گزارشي از وضعيت ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب شهر مشهد را تهيه و جهت ارائه و اتخاذ تصميم به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه نمايد.

۷. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه با همكاري دبيرخانه شوراي عالي نسبت به تدوين شرح خدمات پيوست زيست محيطي براي كليه انواع طرحهاي توسعه و عمران اقدام لازم به عمل آورده و موضوع را جهت بررسي و تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه كند.

۸. دبيرخانه شوراي عالي با همكاري شوراي اسلامي شهر تهران و ساير دستگاههاي ذي ربط موظفند موضوع ساخت و سازهاي منطقه ۲۲ شهر تهران را بررسي و گزارشي را در اين زمينه به شوراي عالي ارائه كنند.

 

 

 

 

 

نظر شما