شناسهٔ خبر: 5734 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری؛

چارچوب تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی شهر تهران تعیین شد

انبوه سازی- بلندمرتبه سازی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پس از ارئه گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران، مطالعات دقیق درباره اثرات بلند مرتبه سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت پذیری شهر تهران به‌ طور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه های مجاز را تصویب كرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۲۵ پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه­سازی در شهر تهران، موارد زیر را به عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب كرد:

۱- مطالعات دقیق درباره اثرات بلند مرتبه سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت پذیری شهر تهران به‌ طور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه های مجاز

۲- بررسی دقیق ساختار اجتماعی- اقتصادی و نیز امکان سنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده به ویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تأمین خدمات ناشی از بارگذاری بلندمرتبه سازی

۳- تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه سازی در تونل باد با مدل سازی جریان باد تهران و با فرض توده گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلندمرتبه سازی در مناطق پیشنهادی

۴- بررسی دقیق و اعلام نتایج نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمانهای مرتفع

۵- بررسی واظهارنظرکمیته تخصصی معماری وطراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه سازی درهویت شهری با انگاره ایرانی اسلامی

۶- بلندمرتبه سازی به طور عمومی در شهر تهران محدود است مگر موارد و محدوده های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده­ها همراه با ضوابط می بایست ارائه شود.

۷- گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه­سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یکماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورای­عالی ارائه شود.

نظر شما