شناسهٔ خبر: 57597 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

به همت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه انجام می‌شود:

افتتاح راه‌آهن مراغه- ارومیه و ۱۵ پروژه خدمات ناوگان و مسافری در هفته دولت

ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۱۶ پروژه در بخش ریلی توسط شركت راه‌آهن ج.ا.ا و شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌و‌نقل كشور جمعاً با اعتباري بالغ بر ۴۴۱۵ ميليارد ريال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هر ساله پروژه‌هاي متعددي در زمينه حمل و نقل و مسكن و شهر سازي ، اعم از احداث و بهسازي انواع راه (جاده‌اي و ريلي)، احداث بندر و فرودگاه ، احداث مسكن مهر و ساير موارد در هفته دولت توسط وزارت راه و شهر سازي افتتاح مي‌شود. اين گزارش به طبقه‌بندي اطلاعات اخذ شده از سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه مي‌پردازد.

در بخش حمل‌ونقل ۶۹۹ پروژه با اعتبار ۲۸۷۰میلیارد تومان و  ۶۲ میلیون یورو   در هفته دولت سال جاري افتتاح می‌شود که ۱۶ پروژه در بخش ریلی توسط شركت راه‌آهن ج.ا.ا و شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌و‌نقل كشور جمعاً با اعتباري بالغ بر ۴۴۱۵ ميليارد ريال به بهره‌برداري مي‌رسد.

این پروژه‌ها شرح زیر است:

  • ۱ پروژه در خصوص احداث خطوط ریلی به طول ۹۸ کیلومتر و با اعتباري بالغ بر ۴۰۰۰ ميليارد ريال توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
  • در زمينه توسعه و تجهیز ایستگاه و تاسیسات جانبی : ۱۳ پروژهبا اعتبار ۱۹۵ ميليارد ريال
  • در زمینه ناوگان ریلی: ۲ پروژه با اعتبار ۲۲۰ ميليارد ريال

مشخصات پروژه هاي قابل افتتاح شرکت راه آهن ج.ا.ا در هفته دولت سال ۱۳۹۷(واحد ارقام :میلیون ریال)

رديف

حـوزه

نام پروژه

کل اعتبار

ميزان بـدهي قبلی

منابع مالي موردنياز براي اتمام پروژه

نقـدي

غيرنقدي

۱

ناوگان

راه اندازي كارخانجات تعميرات لكوموتيو گار قم

۸۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

ــ

۲

فاز دوم طرح جامع سوخت رسانی مشهد

۱۴۰,۰۰۰

۰

۱۴۰,۰۰۰

 

جمـع

۲۲۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

ـ

۳

مسافري

احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی ایستگاه بادرود

۱۳,۶۰۸

۲,۳۱۹

۷,۶۸۱

ــ

۴

محوطه سازی و تطویل سکوی۱ ایستگاه شوش

۸,۵۰۰

۰

۸,۰۰۰

ــ

۵

احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی ایستگاه دو کوهه

۲۲,۸۰۰

۷,۲۳۷

۱۰,۷۶۳

ــ

۶

احداث موتورخانه و اجرای تاسیسات حرارتی نمازخانه ایستگاههای بین راهی

۷,۰۸۰

۰

۱,۷۵۰

ــ

۷

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن شیرین چشمه
(احداث سکو)

۱۲,۱۸۴

۱,۷۱۸

۵,۷۸۲

ــ

۸

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن امروان (احداث سکو)

۱۲,۰۰۱

۰

۶,۵۰۰

ــ

۹

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن لاهورد (احداث سکو)

۹,۷۸۴

۰

۵,۳۰۰

ــ

۱۰

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن کلاتخوان(احداث سکو)

۱۳,۱۵۳

۰

۷,۵۰۰

ــ

۱۱

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن کلاتخوان(احداث نمازخانه)

۹,۹۵۴

۰

۵,۵۰۰

ــ

۱۲

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن آبگرم(احداث نمازخانه)

۱۱,۲۵۸

۰

۶,۵۰۰

ــ

۱۳

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن آبگرم(احداث سکو)

۱۳,۵۰۹

۰

۷,۵۰۰

ــ

۱۴

توسعه و تجهیز ایستگاه راه آهن جوین
(احداث سکو و سالن انتظار)

۱۰,۷۳۰

۱,۹۰۰

۵,۱۰۰

ــ

۱۵

مسقف نمودن سکوی ۱و۲ ایستگاه یزد

۵۰,۲۱۴

۷,۷۳۱

۱۹,۲۶۹

ــ

جمـع

۱۹۴,۷۷۵

۲۰,۹۰۵

۹۷,۱۴۵

ــ

جمع كل

۴۱۴,۷۷۵

۷۰,۹۰۵

۲۶۷,۱۴۵

ــ

 

 

مشخصات پروژه هاي قابل افتتاح شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در هفته دولت سال ۱۳۹۷

رديف

شماره طبقه بندي طرح

نام طرح /نام پروژه

نام قطعه /نام محور

محل اجراي پروژه

ميزان قابل بهره‌برداري

(كيلومتر)

ميزان اعتبار هزينه شده

(میلیاردريال)

هدف و تأثي آن بركشور

 

۱

۱۳۰۳۰۱۵۰۳۲

راه‌آهن مراغه -اروميه

(مهاباد-اروميه)

محور مهاباد-اروميه

آذربايجان‌غربي

۹۸

۴, ۰۰۰

اتصال مركز استان آذربايجان‌غربي به شبكه ريلي كشور و بهبود شبكه ترابري منطقه

جمع کل

۹۸

۴,۰۰۰

 

نظر شما