شناسهٔ خبر: 57688 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

یک مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد؛

هوشمندسازی صدور گواهینامه حداقل خدمه ایمن شناورها

گواهینامه دریانوردی رئیس اداره ثبت کشتی‌ها و صدور گواهینامه‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: باتوسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی در سیستم جامع دریایی امکان صدور هوشمند و مکانیزه گواهینامه‌های حداقل خدمه مورد نیاز شناورها جهت دریانوردی ایمن میسر شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم حسن پورمیر درباره گواهینامه یکی از فاکتورهای اساسی در حفظ ایمنی شناورها و واکنش موثر در شرایط اضطرار برخورداری از خدمه به تعداد کافی و متناسب با شرح وظایف و سمت‌های دریانوردی است که در این راستا برای تمامی شناورهای دارای سیستم رانش برمبنای پارامترهایی نظیر ظرفیت ناخالص، طول شناور، محدوده دریانوردی، کاربری شناور، قدرت موتورها، تعداد مسافر، .. به صورت جداگانه گواهینامه ویژه ای به منظور تبیین حداقل تعداد و سمت های دریانوردی مورد نیاز تنظیم و صادر می گردد که به گواهینامه موصوف اختصاراً گواهینامه حداقل خدمه می گویند.

وی گفت: تاکنون انتخاب تعداد و سمت‌های دریانوردی در گواهینامه حداقل خدمه در سیستم جامع دریایی توسط کاربران سیستم انجام می‌شده که با همکاری امور دریانوردان و دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) سازمان بنادر و دریانوردی، کلیه الزامات مترتب بر تعیین حداقل خدمه شناورها در پایگاه داده سیستم جامع دریایی وارد شده و از این پس سیستم جامع دریایی با لحاظ اطلاعات هر شناور به طور هوشمند حداقل خدمه موردنیاز آن را شناسایی و در گواهینامه مربوطه درج می نماید.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، رئیس اداره ثبت کشتی ها و صدور گواهینامه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: با اجرای این طرح خطاهای انسانی و عملکردی در حوزه صدور گواهینامه حداقل خدمه به طور کامل حذف و زمان صدور گواهینامه مذکور به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. علاوه بر این در آینده نزدیک با ارتباط الکترونیکی داده های موجود در گواهینامه های حداقل خدمه با فرآیند صدور لیست خدمه (Crew List) و کنترل و بازرسی کشتی‌ها، انتظار می‌رود ضریب اطمینان از حضور دریانوردان کافی و منطبق با سمت‌های موردنیاز در شناورها ارتقا یافته و ضمن تسریع در امور بازرسی و بررسی مدارک دریانوردان، اصالت بخشی به خدمات دریایی (Sea Service) و ممانعت از تخلفات احتمالی تسهیل شود.

نظر شما